لینک های دسترسی

عساکر جرمنی در تربیۀ پولیس افغانستان، و تخصیص کمک های انکشافی، 'سابقۀ خوبی بجا نگذاشته اند'


روزنامۀ نیو یارک تایمز در گزارشی در مورد حملۀ انتحاری در نزدیک عمارت شورای در کابل مینگارد، ظاهراً هدف این حمله یک موتر مربوط سفارت جرمنی بوده است. ولی کسانی که کشته و یا زخمی گردیدند، افراد ملکی بودند.

این دومین حمله در شهر کابل طی چند روز بود.

روزنامۀ انتر نشنل هرالد تریبیون در گزارشی از برلین مینگارد که یک جنرال جرمنی بر خلاف تعامل معمول، سکوت را در مورد پالیسی، شکستانده و مساعی کشورش را در افغانستان ناکام خوانده و متذکر گردید که عساکر جرمنی در افغانستان در تربیۀ پولیس افغانستان و تخصیص کمک های انکشافی، سابقۀ خوبی بجا نگذاشتند.

این تبصره ها از طرف جنرال هانس کریستوف آمون، آمر کومانده های قوای خاص جرمنی بعمل آمده است که منصبداران این واحد در افغانستان در پهلوی قوای خاص ایالات متحده علیه القاعده و طالبان می جنگند.

جرمنی مسؤل تربیۀ پولیس افغانستان بوده است، ولی وزارت داخلۀ جرمنی که از طرف محافظه کاران اداره میشود، تحت انتقاد ایالات متحده و سایر متحدین ناتو، بخاطر فراهم کردن تعداد بسیار اندک متخصصین و مبالغ اندک برای تربیۀ پولیس، قرار داشته است.

جنرال آمون به آژانس خبر رسانی دویچه پریس ایجنسی گفته است تربیۀ پولیس یک ناکامی خجالت آور بوده است. او میگوید حکومت جرمنی فقط دوازده ملیون دالر برای تربیۀ پولیس و اردوی افغانستان فراهم کرده؛ در حالیکه ایالات متحده یک ملیارد دالر تخصیص داده است.

جنرال آمون گفت با این وضع، هشتاد و دو سال را در بر خواهد گرفت تا قوای پولیس مناسب تربیه شود - که این البته به نام و شهرت جرمنی بسیار صدمه وارد میکند.

انتر نشل هرالد تریبیون می نویسد وزارت داخلۀ جرمنی گفته است جنرال آمون نظر شخصی خود را ابراز داشته و با آنهم چون چنین نظریات به ندرت اتفاق می افتد.

انگیلا مرکل، صدر اعظم و فرانزژوزف جونگ وزیر دفاع او، حاضر به تبصره در مورد اظهارات جنرال آمون نشده اند.

همچنان حملۀ دهشت افگنی اخیر در مومبئی هند و ادعای دخالت اتباع پاکستان درین حمله، بیشتر صفحات روزنامه ها و نشرات جهان را به خود اختصاص داده است. ولی مرتبط بودن آن به اوضاع افغانستان زمانی مطرح گردید که پاکستنان هشدار داد که اگر هند قوایش را متوجه سرحدات پاکستان بسازد، پاکستان قوایش را از سرحد با افغانستان بیرون خواهد کشید.

نشریۀ ترو اوت مینگارد واشنگتن مجبور خواهد شد نقش وساطت را در حالی اختیار کند که مامورین هندی اعلام داشتند کشور شان عملاً در حالت جنگ قرار گرفته است.

نشریه می نگارد که مامورین هندی پاکستان را متهم کرده اند - در حالیکه نشرات هندی جزئیات تائید نا شدۀ را از مامورین امنیتی که از آنها نام نبرده، نشر کرده است - که میگوید تهاجم هفتۀ گذشته بر مومبئی مرکز تجارتی هند در پاکستان طرح و از آنجا براه انداخته شده است.

نشریۀ ترواوات می نویسد یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان از همه احزاب سیاسی خواست تا موقف متحدی را اتخاذ کنند و بروز یکشنبه با متحدین غربی خود از قبیل فرانسه و برتانیه تماس گرفت.

اسلام آباد بین نود هزار تا یکصد و بیست هزار عسکر در منطقۀ نیمه خود مختار قبایلی همسرحد با افغانستان تعبیه کرده است که گفته میشود طالبان و القاعده که علیه قوای ایالات متحده و عساکر قوای ائتلاف در افغانستان میجنگند، در انجا متمرکز هستند.

اگر این قوا از آن منطقه خارج ساخته شود شورشیان عملاً پایگاه بلا منازعۀ خواهند داشت که از آنجا عملیاتی را در داخل افغانستان براه اندازند.

XS
SM
MD
LG