لینک های دسترسی

عربستان سعودی - آمادگی مراسم حج


عربستان سعودی عملیات وسیع امنیتی را به راه انداخته است تا مصونیت دونیم ملیون مسلمان را که قرار است در مراسم حج اشتراک نمایند، تامین نماید.

این مراسم به روز شنبه رسماً آغاز میگردد، ولی مقامات هم اکنون ده ها هزار عسکر و پولیس، هلیکوپتر، و موتر های زره پوش، امبولانس ها و موتر های اطفائیه را در سراسر منطقه مستقر ساخته اند.

عربستان سعودی همچنان یک ملیون دالر را صرف اعمار یک پل پیاده رو دو طبقهٌ نموده تا از زیر پا شدن مردم در سالهای اخیر زیاد اتفاق افتیده است، جلو گیری نماید.

XS
SM
MD
LG