لینک های دسترسی

اوباما تیم ساینس و تکنالوژی حکومت خود را معرفی کرد.


براک اوباما، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در حالیکه اعضای کلیدی تیم ساینس و تکنالوژی را اعلام نمود، تعهد کرد که ساینس را در صدر اجندای حکومت خود قرار دهد.

آقای اوباما در بیانیۀ رادیوئی روز شنبۀ خود گفت جان هولدرن John Holdren، هرالد ڤارمس Harold Varmusو اریک لندر Eric Lander را بحیث رؤسای شورای مشورتی ساینس و تکنالوژی تعیین میکند. او گفت که جین لوب چنکو Jane Lubchencoرا بحیث رئیس ادارۀ ملی ابحار و اتموسفیر تعیین کرده است.

رئیس جمهور منتخب به نکاتی چون تغیر اقلیم، دفاع و صنعت اشاره کرد که ساینس دران اهمیت دارد. او تعهد نمود موقف امریکا را منحیث رهبر جهان در ساینس و تکنالوژی اعاده خواهد نمود.

قبلاً در جریان هفته، آقای اوباما با اعلام نامزدان وزرات خارنه های کار و کارگر و ترانسپورت، کابینۀ خود را تکمیل نمود.

XS
SM
MD
LG