لینک های دسترسی

ملا عمر مذاکره با کابل را تکذیب نمود


ملا محمد عمر، رهبر طالبان این گزارش های مبنی بر این را که گروۀ مربوط وی در نظر دارد با حکومت افغانستان مذاکره نماید، رد کرده است.

عمر امروز طی بیانیه ای گفت، طالبان روی این موضوعات، در عربستان سعودی، امارات متحده عربی و یا هیچ جای دیگری، مذاکراتی را براه نانداخته اند.

اظهار عقیده میشود که رهبر طالبان در غرب پاکستان پنهان شده است. ایالات متحده برای دستگیری او ده ملیون دالر جایزه تعیین کرده و با مذاکره بین حکومت افغانستان و عمر مخالفت نموده است.

ولی حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان گفته است، که اگر عمر بمذاکرات صلح شامل شود، از وی محافظت خواهد کرد.

رئیس جمهور افغانستان امروز به ولایت خوست مسافرت کرد تا در مراسم فاتحۀ سه افغانی اشتراک کند که در حملۀ هفتۀ گذشته کشته شدند.

درین مراسم، صد ها نفر اشتراک کرده بودند. ایالات متحده میگوید مقتولین به القاعده ارتباط داشتند.

بروز دوشنبه آقای کرزی از ادمیرال مایک ملن، صاحب منصب ارشد نظامی ایالات متحده تقاضا کرد تا این قضیه را تحت تحقیقات کامل قرار دهد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز گزارشی را صادر کرده میگوید حملات شبانه باعث خشم و رنجش افغان ها بمقابل قوای خارجی میشود.

دفتر رئیس جمهور افغانستان میگوید آقای کرزی همچنان به ملن گفت در قسمت فعالیت های ۳۰ هزار عسکر اضافی ایالات متحده که توقع میرود سال آینده به افغانستان بروند باید با حکومت افغانستان مشوره شود.

هدف این عساکر اضافی کنترول شورش طالبان است که قوای تحت رهبری ایالات متحده از سال ۲۰۰۱ باینطرف با آن داخل جنگ بوده است.

قوای ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده امروز گفت عساکر آن قوا بروز دوشنبه در تقریباً ۶۰ کیلومتری شرق کابل شش تندرو مظنون را کشته و سه تن دیگر را توقیف کردند.

XS
SM
MD
LG