لینک های دسترسی

۱۲ ساعت مهلت به اعضای حکومت توسط رهبر کودتا کنندگان در گینی


موسی دادیس کمارا، که رهبری کودتا در آن کشور واقع در غرب افریقا را به عهده دارد، در یک بیانیه رادیوئی امروز پنجشنبه گفت، هرگاه جمیع صاحب منصبان نظامی و مامورین حکومتی گینی، در قشله نظامی «اللفا یحی دیالو» تا ۲۴ ساعت دیگر خود را تسلیم ندهند، جستجو برای دریافت و دستگیری شان در سرتاسر کشور بعمل خواهد آمد.

کمار، تا قبل از اعلام تسلط کنترول بر حکومت، در گینی شخص گمنامی و ناشناسی بود.

گروه نظامی او، اکنون تصمیم دارد بروز جمعه در ستودیوم ورزشی عمده گینی، مراسم تشییع جنازه رئیس جمهور سابق گینی را برگذار کند.

کمارا خود را رئیس جمهور گینی اعلام کرده و گفته است، انتخابات ملی تا ۲۰۱۰، دایر خواهد کرد.

در تازه ترین خبر، احمد تییان سکور، صدر اعظم گینی که از روز سه سه شنبه بدین سو، در ملای عام دیده نشده بود، خود را تسلیم کرده است.

XS
SM
MD
LG