لینک های دسترسی

پرتاب بوت بسوی بش - محاکمه خبرنگار عراقی به تعویق افتاد


یک سخنگوی محکمۀ عراق میگوید، محاکمۀ ژورنالیستی که بوت های خود را بر جورج بش، رئیس جمهور ایالات متحده پرتاب کرده بود، بتعویق افتاده است.

قرار بود منتظر الزیدی، بروز چهارشنبه بخاطر واقعۀ ۱۴ دسمبر در بغداد، محاکمه شود. او به حمله بر یک رهبر خارجی متهم گردیده و اگر مجرم ثابت شود، ۱۵ سال زندانی خواهد شد.

علت تعویق محاکمه زیدی: غور عریضۀ وکیل مدافع زیدی مبنی تبدیل شدن اتهام حمله بر رهبر خارجی به اهانت به یک رهبری خارجی است که مجازات آن خفیف تر میباشد.

این ژورنالیست تلویزیون عراق، زمانی بر جورج بش رئیس جمهور که مدت خدمتش تا چند هفتۀ دیگر بسر میرسد، بوت های خود را پرتاب کرد که او با نوری المالکی، صدراعظم عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی صحبت میکرد.

آقای بش سر خود را خم کرد و بوت ها بوی اصابت ننمود.

XS
SM
MD
LG