لینک های دسترسی

در گیری عساکر پاکستانی با تندروان در نزدیک سرحد


مقامات پاکستانی میگویند، ۱۵تندرو پاکستانی در جریان در گیری با قوای امنیتی آنکشور در منطقۀ آشوبزدۀ قبایلی در امتداد سرحد با افغانستان کشته شدند.

قوای نظامی پاکستان امروز گفت، این درگیری در بخش (دروازه گی)در منطقۀ قبایلی مهمند صورت گرفت.

مقامات گفتند یک عسکر در این جنگ کشته شد.

مهمند در جنوب منطقۀ قبایلی باجور واقعیست - محلیکه عساکر پاکستانی در جنگهای جاری با تندروان مرتبط با القاعده وطالبان در گیر اند.

قوای نظامی پاکستان می گوید، بیش از یک هزار و پنجصد تندرو درجریان یک ماه گذشته در منطقۀ باجور کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG