لینک های دسترسی

محافل پرشکوه برای براک اوباما و خانمش میشل اوباما


پس از مراسم پرشکوه حلف وفاداری رئیس جمهور جدید ایالات متحده، شام گذشته آقای براک اوباما و میشل اوباما، بانوی اول ایالات متحده با اشتراک در محافل رقص و خوشی، یک شب پر از مصروفیتی را سپری نمودند.

رئیس جمهور براک اوباما و خانم اش میشل اوباما در محفل خوشی و سرور محل اشتراک کرده و به موسیقی هنرمند پاپ، ستیف ووندر به رقص پرداختند.

رئیس جمهور جدید در این محفل با نیکتایی سفید ظاهر گردید در حالی که بانوی اول لباس زیبا و بلند طرح شده توسط جیسن وو طراح معروف ، به تن کرده بود.

محافل رسمی رقص و پایکوبی توسط کمیتهء تحلیف رئیس جمهور برگزار گردیده بود که هریکی آن نام مشخص خود را داشت.

بطور مثال محفل ایالات رهایشی اوباما که نمایندگی از ایالات ایلینوی و هاوایی را مینمود. اوباما بخش های از زندگی خود را در این دو ایالت سپری کرده است.
ولی رئیس جمهور اوباما گفت که محفل رقص و سرور محل در واشنگتن دی سی به گونهء خاصی روح و روان کمپاین او را جلب نمود.

اوباما: "به یاد داشته باشید که ما در دوران کمپاین خود چه گفتیم: ( بلی ما میتوانیم. بلی ما انجام خواهیم داد) تا وقتی که همه باهم کار نمائیم."

در محفل خوشی و سرور قوماندانی اعلی قوای مسلح امریکا که نمایندگی از اردوی ایالات متحده مینماید، موضوع دیگری مورد توجه قرار گرفت.

رئیس جمهور اوباما از طریق یک صحبت مستقیم تصویری با کابل، شماری از عساکر اردوی امریکا از ایالت ایلینوی را که در افغانستان مصروف خدمت اند، مورد ستایش قرار داد.

اوباما: "شما ما را افتخار میبخشید و ما تا حد توان کوشش خواهیم کرد تا وظیفهء تان را در آنجا آسانتر بسازیم. شما باید بدانید که هر تبعهء ایالات متحده، بدون در نظر داشت تعلقات حزبی و سیاسی، از پشتیبانی کرده و خواهد کرد."

بعضی از افراد پس از تماشای مراسم تحلیف و سپری نمودن چندین ساعت در هوای سرد، به رستورانت هاک این داف در نزدیکی قصر کانگرس پناه بردند.

کتی کفایلا از ایالت کلیفرنیا گفت، خطابهء تحلیف رئیس جمهور براک اوباما به جمع کثیری از تماشاچیان، احساس زاید الوصفی میافرید.

کتی کفایلا: "او مردیست که از همه اول تر با استعداد است، به تعداد زیاد مردم از همه نژاد ها و همه طبقات اقتصادی سخنرانی مینماید. او مانند خودم هست."

کندیس ایلیوت یکی از معلمان شهر واشنگتن دی سی، در حالی که یک پیراهن با شعار کمپاین اوباما به تن کرده است، میگوید:

کندیس ایلیوت: "فکر میکنم که این جمله خواست وی را برای عمل خلاصه میسازد: (بلی ما میتوانیم.). و این چیزیست که با آن میتوانیم تحولی ایجاد کنیم که در این زمان ضروریست."

و این پیغامی بود که توسط طرفداران اوباما و دیگر امریکاییان در روز تاریخی بیستم جنوری تکرار میگردید.

XS
SM
MD
LG