لینک های دسترسی

Breaking News

مشی حکومت جدید ایالات متحده در قبال افغاستان


حکومت جدید ایالات متحده امریکا برهبری باراک اوباما به کار خود آغاز نموده است، و یکی از مسایل عمدۀ جهانی که در جریان مبارزات انتخاباتی آقای اوباما مطرح گردید و یکبار دیگر در خطابۀ گشایش ریاست جمهوری اش نیز بر آن تأکید ورزید مشی حکومت جدید ایالات متحده در مورد افغانستان بود.

سید ظفر هاشمی همکار ما صدای امریکا مصاحبه با خانم مک کینزی ایگلین، تحلیل گر مشی امور امنیت ملی، مصاحبه انجام داده است.

خانم مک کینزی در جواب به این سوال که شیوۀ برخورد حکومت جدید با افغانستان و اثرات آن برای جریان اوضاع در آنکشور چطور خواهد بود اظهار داشت.

یقیناً که این مسئله در رأس اجندای مسایل مورد نظر امنیت ملی این حکومت قرار دارد و قسماً برای ضرورت و قسماً بخاطر اهمیت آوردن ثبات به افغانستان و اعمار یک حکومت خوب در آنکشور یکی از اولویت های ادارۀ جدید اوباما در طول حکومت وی باقی خواهد ماند.

گفته های اولی این حکومت هرچه باشد یقیناً که اقدامات حکومت جدید بر اساس اطلاعات و به صراحت بگوییم واقعیت های موجود در آنکشور، که هر روز در تغیر است، شکل خواهد گرفت.

و با توجه به مناطق مختلفه کشور باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد که با در نظر داشت وضعیت در هر منطقه و ضرورت موفقیت به چه وسایلی نیاز وجود دارد.

خانم ایگلین در پاسخ به این سوال که حکومت جدید از چه شیوه ای باید در افغانستان استفاده کند چنین گفت:

"یک بررسی درست و جامع ستراتیژی اردو و سایر ادارات فدرال ایالات متحده و متحدین ما که در افغانستان فعال استند در اواخر حکومت قبلی در تحت رهبری جنرال دیوید پتریس صورت گرفت و در حکومت اوباما نیز ادامه دارد.

سر قوماندان اعلی اردوی ایالات متحده جدید است اما رهبری نظامی کشور حد اقل برای چند ماه آینده بر جای خود باقی خواهد ماند. آنچه ما شاهد آن خواهیم بود ادامه بررسی ستراتیژیک است و مهم ترین سوال اهداف و مقاصد ستراتیژیک و برنامه های نظامی قابل تطبیق در منطقه میباشد.

و سوال دوم این خواهد بود که به کدام منابع اعم از پرسونل نظامی و غیر نظامی ایالات متحد ه و متحدین وسایر منابع پولی و کمک های جنسی نیاز وجود دارد.

XS
SM
MD
LG