لینک های دسترسی

نامه های حکومت افغانستان به روسیه و ناتو


مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند، نامه که از جانب این کشور به روسیه فرستاده شده است، تقاضای روسیه بوده و هدف آن اجرای کمک های قبلا وعده شده میباشد.

جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در نشست خبری مشترک با سخنگویان ناتو و آیساف به روز پنجشنبه در کابل، در مورد ارسال دو نامه به روسیه و سازمان ناتو اشاره کرد.

به گفته عظیمی، روسیه از افغانستان خواسته بود تا به منظور اجرای کمک پنجاه میلیون دالری که در گذشته به افغانستان وعده شده بود، افغانستان باید نیاز مندی هایش را به روسیه پیشنهاد نماید.

در مورد نامه حکومت افغانستان به ناتو، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنان گفت، در نامه یازده مورد مطرح گردیده است که مهمترین آنها جلوگیری از تلفات ملکی، استقرار قوای جدید ناتو و ختم تلاشی های خود سرانه خانه های مردم توسط عساکر ناتو میباشد.

عظیمی میگوید این نامه به منظور هماهنگ ساختن بهتر و بشتر و از بین بردن چالش های کنونی، به سازمان ناتو فرستاده شده است.

همچنان جان کوپر، سخنگوی ملکی ناتو گفت، در مورد این نامه، بین اعضای ناتو بحث های جریان دارد، و تا هنوز درین قسمت کدام واکنشی از طرف ناتو نشان داده نشده است.

ضمناً جنرال بلانشیت، سخنگوی ناتو در افغانستان، در مورد ورود عساکر تازه این سازمان به افغانستان گفت، این نیرو ها در لوگر، وردک و مناطق سرحدی، در صورت نیاز، استقرار خواهند یافت. اما وی تاکید نمود که جابجا شدن آنها دوامدار نخواهد بود.

XS
SM
MD
LG