لینک های دسترسی

حرارت فوق العاده شدید در جنوب آسترالیا


جنوب آسترالیا از حرارت فوق العاده شدیدی رنج میبرد که جریان برق و حمل و نقل را مختل ساخته و حریق طبیعی را سبب گردیده که بمرگ احتمالاً ۲۰ نفر منجر گردیده است.

در ایالات ڤیکتوریا و جنوب آسترالیا حرارت برای چهار روز متواتر از ۴۶ درجۀ سانتی گرید بلندتر بوده است.

مقامات هواشناسی گفتند ملبرن، دومین شهر بزرگ آسترالیا گرمترین سه روز را در تاریخ آن شهر ثبت کرد و حرارت بروز جمعه از ۴۳ درجۀ سانتی گردید، تجاوز نمود.

الیدید Adelaideیک شهر دیگر در ساحل جنوبی آسترالیا برای طولانی ترین مدت بلنر رفتن حرارت در ۱۰۰ سال آمادگی میگیرد.

مقامات صحی گزارش دادند که تعداد واقعات عاجل و مرگ آنی افزایش یافته است.

بعد ازانکه ۲۲ نفر بروز جمعه بطور آنی وفات یافتند، مقامات بیم دارند که چندین تن از مردم کهنسال شاید وفات یافته باشند.

XS
SM
MD
LG