لینک های دسترسی

نیویارک تایمز در مورد کشف محل دفن محمد داود و اعضای خانواده اش


روزنامه نیویارک تایمز در شماره اول فبری خویش تحت عنوان 'افشای راز و ختم یک عصر'، مطلبی را به نشر رسانیده است.

درین مطلب آمده است که پاچا میر، یک افسر پریشان حال جوان افغان در سال ١٩٧٨ بعد از فراغت از دفن ١٦ جسد کوشید تا محل دفن آن ۱۶ تن را بخوبی نشانی کرده و با گام هایش فاصله محل دفن از سرک بی نام و نشان را در ذهن خود بسپرد.

۱۶ تن دفن شده را اجساد محمد داود، رئیس جمهور فقید و اسبق افغانستان و افراد خانواده اش تشکیل میداد.

قتل محمد داود در کودتای کمونستی، باعث شد در افغانستان برای سه دهه متواتر جنگ شعله ور شود که تا اکنون هم جریان دارد. اثرات این جنگ،همه مردم افغان را ازآن زمان تا اکنون، به غم نشانده است.

سی سال از آن تاریخ می گذرد و حالا آرامش نسبی در زمان حکومت حامد کرزی، باعث شده است پاچا میر، این راز را افشاءکند.

به کمک این افسر و سایر کسانیکه شاهد دفن این اجساد بودند، حکومت توانست بقایای جسد محمد داود و اعضای خانواده اورا کشف کند.

برای دفن مجدد او و اعضای خانواده داود خان، راسم رسمی در نظر گرفته شده است.

XS
SM
MD
LG