لینک های دسترسی

پرتاب اولین ماهوارۀ ساخت ایران به فضا - 'تحفه به مردم ایران'


محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران اعلام پرتاب اولین ماهوارۀ ساخت ایران را بحیث تحفۀ به مردم ایران، مورد قدر دانی قرار داد.

آقای احمدی نژاد امروز سه شنبه گفت، ماهواره امید در ساعات ناوقت شب دوشنبه در مدار زمین قرار داده شد.

رسانه های خبری گفتند که این ماهواره توسط راکت سفیر دوی ساخت ایران، به فضا انتقال داده شد.

این خبر در حالی اعلام شد که ایران از۳۰ مین سالروز انقلاب اسلامی تجلیل میکند. آقای احمدی نژاد این پرتاب را قدمی بسوی صلح و عدالت خواند.

در واشنگتن رابرت ودد، سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا گفت، گزارشهای پرتاب این ماهواره مورد نگرانی شدید است.

او تصریح داشت که قطعنامۀ ملل متحد ایران را از شمولیت در هر نوع فعالیت مرتبط با راکت، منع قرار میدهد.

وزیر خارجۀ فرانسه نیز در مورد این گزارش اظهار نگرانی کرد.

هدف دراز مدت ایران در مورد انکشاف یک پروگرام فضایی در بین رهبران جهان که قبلا در برنامه ذروی و راکت بلستیک تهران نگران اند، باعث ناراحتی گردیده است.

XS
SM
MD
LG