لینک های دسترسی

مردم اسرائیل امروز در انتخابات پارلمانی رای میدهند


مردم اسرائیل امروز در انتخاباتی پارلمانی رای میدهند که مسایل امنیتی و جنگ اخیر در غزه آنرا تحت الشعاع قرار داده است.

بیش از پنج ملیون نفر واجد شرایط رای دهی، صدر اعظم آیندۀ اسرائیل را تعین خواهند کرد. رای دهی ساعت ده شب به وقت محل پایان مییابد.

نظر پرسی ها یکفاصلۀ بسیار اندک را بینحزب محافظه کار لیکود به برهبری بنیامین نتانیاهو صدر اعظم سابق و حزب بر سر اقتدار کدیمه برهبری زیپی لیوین وزیر خارجه نشان میدهد.

حزب تندرو یسریل بیتنو که در قبال جنگ غزه محبوبیت پیدا کرده است، انتظار میرود در قطار سوم قرار گیرد.

آقای نتانیاهو تعهد کرده است کهگروه تندرو فلسطینیحماس راسرکوبخواهد کردو میخواهدبر مسایل اقتصادی تمرکز کند. خان لیوین، میگویداز ایجاد یک دولت جداگانۀ فلسطینیموافق به موافقات قبلی پشتیبانی میکند.

انتظار نمی رود که یک حزببطور جداگانهاکثریت را در پارلمان بدست آوردلذااحتمالاًَبرندۀ این انتخابات یک ائتلافی تشکیل خواهد داد.

XS
SM
MD
LG