لینک های دسترسی

ستایش روابط ایالات متحده و جاپان توسط کلنتن در آغاز سفر آسیائی اش


هلری کلنتن، وزیر خارجۀ ایالات متحده بعد از مواصلت به جاپان در آغاز اولین سفر بخارج بعد از تقررش از روابط ایالات متحده و جاپان ستایش نموده است.

کلنتن بروز دوشنبه گفت که اتحاد بین ایالات متحده و جاپان، سنگ تهداب دپلوماسی جهانی واشنگتن است. او در مراسم مواصلت به میدان هوائی توکیو صحبت میکرد.

این دپلومات ارشد ایالات متحده همچنان قرار است در روزهای آینده از اندونیزیا، کوریای جنوبی و چین نیز دیدن نماید.

او میگوید اولین سفر خارجی او باین منظور در نظر گرفته شده که نشان بدهد روابط واشنگتن با کشورهای آسیائی و اوقیانوس آرام برای برخورد با چالش های جهانی ناگزیر و لازم الاجراست.

رهبران جاپان بروز سه شنبه با کلنتن مذاکره خواهند کرد. او میگوید اوضاع افغانستان و پاکستان و چگونگی مبارزه با تغیر اقلیم و انتشار ذروی را مورد بحث قرار خواهد داد.

کلنتن در جریان سفر یک هفته ای اشهمچنان در صدد همکاری در بر خورد با بحران اقتصادی خواهد شد.

XS
SM
MD
LG