لینک های دسترسی

توجۀ اوباما بر  کمک جدید حکومت برای تشبثات کوچک


قرار است براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده کمک بیشتر حکومت را به تشبثات کوچک متمرکز سازد و اطلاعات جدید اقتصادی نشان میدهد که برای یک سکتور کلیدی اقتصاد ایالات متحده مشکلات بیشتری عرض اندام کرده است.

بعضی از دانشمندان اقتصادی میگویند تشبثات کوچک یک ایجاد کنندۀ عمدۀ مشاغل جدید میباشد پس حکومت اوباما بروز دوشنبه پلانی ارائه میکند که گرفتن قرضه را برای تشبثات کوچک جهت توسعه و استخدام، آسانتر میسازد.

این پروگرام همچنان شامل توجیۀ پول محمولۀ محرک اقتصادی بسوئی میباشد که در قسمت اعتماد بانک ها کمک کرده و آنها را تشویق به اعطای قرضه به تشبثات کوچک سازد.

این پروگرام در حالی اعلام خواهد شد که یک گزارش روز دوشنبۀ حکومت حاکیست که تولیدات صنعتی در ماۀ فبروری برای چهارمین ماۀ متواتر کاهش یافت.

سایر اطلاعات نشان میدهد که مقدار ظرفیت فابریکه های ایالات متحده که مورد استفاده است، در پائین ترین حد قرار دارد.

XS
SM
MD
LG