لینک های دسترسی

مفتشین حکومت ایالات متحده در مورد فعالیت بازسازی در افغانستان


مفتشین حکومت ایالات متحده به کانگرس گفته اند که فعالیت های بازسازی آینده توسط امریکا باید با نظارت دقیق و از لحاظ شایستگی صورت گیرد تا از تکرارضایعات و جعلکاری های که در بازسازیها در عراق صورت گرفت، جلوگیری شود.

طی یک استماعیه در مقابل کمیته خدمات نظامی مجلس نماینده گان کانگرس ایالات متحده، مفتشین خاص برای بازسازی افغانستان و عراق گفتند که کانگرس باید با دقت کامل فعالیت های بازسازی را مورد نظارت قرار دهد تا مطمئن باشند که میلیارد ها دالر پول مالیه دهنده گان امریکایی حدر نرود.

ستارت بوین، رئیس تفتیش برای بازسازی عراق میگوید نیاز به اصلاحات میباشد. او علاوه کرد که حکومت امریکا در حال حاضر یک سیستم موثری ندارد تا این فعالیت ها را اداره کرده و اجرا نماید.

"حکومت ایالات متحده یک چهارچوب موثری را برای اداره و اجرای کمک های عاجل و عملیات بازسازی ندارد."

بوئین میگوید در عراق نیاز تامین امنیت مصارف بازسازی را افزایش داد، که این امر در گزارش های مفتشین و دفتر حسابدهی حکومتی نیاز از زمان تهاجم امریکا در سال ۲۰۰۳ بازتاب یافته است. او میگوید بعد از به مصرف رساندن تقریباً ۵۰ میلیارد دالر در عراق، اهداف تعمیم زیربنائی بر آورده نشده است.

آرنولد فیلدز، جنرال متقاعد که بحیث مفتش خاص در بازسازی افغانستان کار میکند میگوید، اداره او نیز تفتیش مصارف بازسازی تهیه شده توسط امریکا و همچنان، پروژه ها و قرارداد ها را آغاز کرده است.

او میگوید در حالیکه عراق و افغانستان دارای نقاط مشابه اند، باید تفاوت های که دارند نیز مورد غور قرار گیرد.

"ماهیت و هدف تلاش های بازسازی امریکا در عراق و افغانستان همسانی های زیاد دارد. لیکن، طوریکه اعضای این کمیته آگاهی دارند، وضع افغانستان از لحاظ اقتصادی، جغرافیه ئی، نفوس و سیاسی چالش های حساسی را به امکان و تداوم فعالیت های بازسازی متوجه میسازد."

آیک سکیلتن، رئیس دموکرات کمیته خدمات نظامی میگوید در حالیکه ایالات متحده در حال ایجاد ستراتیژی جدید برای افغانستان است، تجارب عراق نهایت مهم میباشد.

"در بین تعداد زیاد مشکلات، زمانی در جنگ عراق، فعالیت بازسازی با مشکلات کنترول درست مالی، هماهنگی و پلان ستراتیژیک مواجه بود. اگرچه تا حدی مشکلات در جنگ عراق مورد غور قرار میگرفت، ما باید مطمین گردیم که تجاربی را که در عراق به ارزش بلندی بدست آوردیم، بیجا نرود."

جان مک هف، عضو ارشد جمهوریخوا درین کمیته میگوید یک موضوعی که از استماعیه ها و گزارش های مفتشین آموخته شد این است زمانی که مسلۀ اداره و نظارت از فعالیت بازسازی مطرح میشود، باید بیشتر کار صورت گیرد.

"ما مساعدت خود را برای قوای نظامی عراق بخاطر آینده خوب ادامه میدهیم. در عین زمان، ساختن قوای امنیتی ملی افغان یک عنصر حیاتی در ستراتیژی ضد شورشگرائی در افغانستان است. به عباره دیگر، این کار حیاتی بوده و ما دیگر نمیتوانیم کوتاهی و اتلاف را که در گذشته کوشش های مارا کمرنگ ساخته، تحمل نمائیم."

جکولین ویلیم بریجز، از اداره حسابدهی حکومت میگوید بازسازی هر دو کشور به تامین و تداوم امنیت اساسی، بنای یک اقتصاد قابل دوام، و مسول قرار دادن حکومت ها برای تعهدات اقتصادی و سیاسی نیاز دارد.

او میگوید روند اعمار نیرو های امنیتی افغانستان بطی بوده که تامین امنیت را نیز بطی ساخته است و مانند عراق بدتر شدن وضع امنیتی پروژه های تمویل شدۀ ایالات متحده را بمخاطره می اندازد.

بریجز همچنان ستراتیژی انکشاف افغانستان را که توسط امریکا و سایر دونر ها تمویل میشود ناکافی خوانده علاوه نمود که بادر نظر داشت میزان کمک های فعلی ادامه آن امکان پذیر نخواهد بود.

او میگوید ایالات متحده باید در عراق و افغانستان اهداف و مصارف را مشخص ساخته و جویای همکاهنگی بین فعالیت تمام ادارت امریکایی و کمک های بین المللی شود.

XS
SM
MD
LG