لینک های دسترسی

احتجاج کنندگان و پولیس در نزدیک کنفرانس ناتو تصادم نمودند.


احتجاج کنندگان مخالف ناتو در شهر اشتراسبورگ فرانسه با پولیس ضد شورش تصادم نموده، یک هوتل و یک تانک تیل و موضع پولیس را در سرحد آلمان و فرانسه به آتش کشیدند.

پولیس از گاز اشک آور و بم دستی تکان دهنده علیۀ احتجاج کنندگان استفاده میکند.ستون های دود از تاسیساتی که در جانب فرانسوی پلی که دو کشور را بهم وصل میکند، طعمۀ حریق شده، بهوا بلند میشود.

بعضی از احتجاج کنندگان ختم جنگ را تقاضا میکنند و سایرین انحلال ناتو را.

مقامات یک بازدید مجوزۀ از یک مرکز تحقیقات مرض سرطان را برای خانم های رهبران ناتو بخاطر این احتجاجات فسخ کردند.

احتجاجات اخیر به آرامی آغاز یافت.ولی در اطراف نیمه روز وقتی خشونت بار شد که مظاهره کنندگان به پرتاب بم های آتش زا و سایر اشیا بر افراد پولیسی که مانع حرکت آنها بسوی کنفرانس ناتو در مرکز شهر میشدند، آغاز کردند.

این تصادمات تازه به تعقیب احتجاجات روزهای پنجشنبه و جمعه در اشتراسبورگ و شهر بادن بادن آلمان که محل دیگر کنفرانس است، رخ داد
XS
SM
MD
LG