لینک های دسترسی

گسترش ساحۀ نفوذ طالبان و تعبیۀ عساکر پاکستانی


صد ها عسکر قوای امنیتی در منطقۀ بونیر صوبه سرحد پاکستان تعبیه گردیده اند که طی این هفته تندروان پاکستانی درآنجا نفوذ نمودند.

افراد مسلح ناشناس بروز پنجشنبه بر یک عراده ایکه عساکر را نقل میکرد حمله نموده و حد اقل یک نفر را بقتل رسانیدند. عساکر در اطراف عمارات حکومتی و سرک های کلیدی در بونیر موضع گرفتند. این منطقه در صد کیلو متری اسلام آباد موقعیت دارد.

تندروان طالبان هفته گذشته بعد از آن به بونیر آمدند که حکومت یک توافقنامه صلح مبتنی بر تطبیق قانون اسلامی در منطقۀ ملکند بشمول درۀ تفریحی سوات تصویب نمود.

یک قانونگزار سابق در بونیر که در جنوب سوات موقعیت دارد به صدای امریکا گفت طالبان این منطقه را کاملاَ در کنترول دارند و حکومت محلی کنترول را خود را در منطقه از دست داده است.

ایالات متحده و سایر کشور های غربی هراس دارند که تندروان اسلامی با توفقنامۀ جدال برانگیز صلح تشجیع گردیده اند.

هیلری کلنتن وزیر خارجۀ ایالات متحده بروز چهارشنبه حکومت پاکستان را متهم نمود که مناطق بیشتر را به به طالبان وگذار شده است. وی گفت شرایط روبه وخامت ایالات متحده و جهان را با آنچه وی یک تهدید مرگبار خواند مواجه میسازد.

XS
SM
MD
LG