لینک های دسترسی

خروج طالبان پاکستانی از یک منطقۀ کلیدی در شمال غرب آن کشور


جنگجویان طالب پاکستانی بخروج از منطقۀ کلیدی شمال غرب آن کشور که حکومت بمنظور متوقف ساختن پیشروی تندروان بسوی اسلام آباد، نیروهای تقویتی را سوق داده بود، آغاز کرده اند.

یک مقام ارشد حکومت دران منطقه گفت تندروان طالب از منطقۀ بونیر خارج شده و به وادی صوات دران نزدیکی ها باز میگردند. مقامات محل نیز گزارش دادند که ده ها جنگجو را دیدند که منطقه را ترک میکنند.

مسلم خان، سخنگوی طالبان به صدای امریکا گفت که جنگجویان وادی صوات بخاطری تصمیم گرفتند بونر را ترک کنند که باقی ماندن درانجا بتوافق جهت انفاذ شریعت در بخش هایی از ملکند، صدمه وارد میکرد.

مقامات ایالات متحده ازین توافق انتقاد شدید کرده آنرا تسلیمی به افراطیون خوانده اند.

در خلال نگرانی های روزافزون بین المللی، اشفاق کیانی، قوماندان نظامی پاکستان بروز جمعه با قوماندان های نظامی خود در منطقه تشکیل جلسه داد تا یک عملیات نظامی را در بونر و صوات مورد بحث قرار دهد.

متعاقباً، جنرال کیانی بیانیه ای صادر کرده گفت

که مکث در عملیات نظامی در قبال توافق صلح اخیر با طالبان امتیازی برای تندروان نیست.

XS
SM
MD
LG