لینک های دسترسی

وعدۀ کرزی در مورد تعدیل قانون احوال شخصیه


حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان وعده داده که حکومت، قانون جنجال برانگیز احوال شخصیه را که منتقدین میگویند حقوق زنان را محدود میسازد، تعدیل میکند.

آقای کرزی بروز دوشنبه در کابل گفت این قانون تحت ارزیابی قرار دارد و تعدیلاتی دران رخ میدهد.

او وعده داد که قانون طوری تعدیل خواهد شد که با قانون اساسی که برای زنان و مردان حقوق مساوی را تضمین کرده، و معاهدات بین المللی تطابق نماید.

منتقدین میگویند این قانون جدید که صرف بر شیعیان قابل تطبیق است، در اساس با منع کردن زنان از امتناع از مقاربت جنسی با شوهران شان باستثنای مریضی، تجاوز بر همسران را مشروع میسازد. قانون همچنان حکم میکند که زنان نمیتوانند بدون استیذان شوهران شان از خانه برون شوند.

حامد کرزی، رئیس جمهور ارزیابی این قانون را بعد ازان هدایت داد که سازمان های بین المللی وکشورهای غربی، بشمول ایالات متحده ازان شدیداً انتقاد نمودند.

اگرچه قانون اساسی افغانستان برای مردان و زنان حقوق مساوی داده ولی به جامعۀ شیعیان اجازه میدهد که قوانین جداگانۀ فامیلی باساس عنعنات مذهبی شان داشته باشند شیعیان در حدود ۲۰٪ نفوس افغانستان را تشکیل میدهند.

قبلاً در طول ماه صدها زن افغان علیۀ این قانون در کابل احتجاج کرده بودند.

یک دستۀ بزرگتر مردان و زنان که بطرفداری از قانون مظاهره میکردند، با زنان مخالف قانون برخورد نموده و سنگ اندازی کرده و شعارهای توهین آمیز دادند. آنها زنان مخالف قانون را متهم کردند که تحت نفوذ قوای خارجی غیر اسلامی قرار دارند.

XS
SM
MD
LG