لینک های دسترسی

برائت سه نفر در قضیۀ کمک به بم گزاران لندن


یک هیئت منصفه در برتانیه سه متهم را در قضیۀ کمک به بم گزاران سال ۲۰۰۵ در سیستم ترانزیت لندن، برائت داده است.دران واقعه ۵۲ نفر کشته شده بودند.

هیئت منصفه متهمین را بنام های وحید علی، سدیر سلیم و محمد شکیل در قضیۀ کشف اهداف بالقوه برای بم گزاران انتحاری، که در حمله بر سه قطار آهن و یک بس کشته شدند، بیگناه خواند.

اما دو تن از متهمین بروز سه شنبه به توطئه جهت شمولیت در کمپ های تعلیمی دهشت افگنی گنهگار خوانده شدند.آنها در آینده محکوم خواهند شد.

این سه مظنون که همه اتباع برتانیه هستند، برای دومین بار در ماۀ جنوری تحت محاکمه قرار گرفتند.یک هیئت منصفه در محاکمۀ اولی آنها در سال ۲۰۰۸ نتوانست روی حکم محکمه توافق کند.

پولیس میگوید این تحقیقات که طولانی ترین تحقیقات جنائی در تاریخ برتانیه است، ادامه دارد.تا بحال هیچ کسی بخاطر داشتن یک نقش مستقیم در حملات، گنهگار اعلام نشده است.

XS
SM
MD
LG