لینک های دسترسی

تقویۀ نقش ایران در منطقه بوسیلۀ کنفرانس سران افغانستان، ایران و پاکستان


ایران برای اولین بار میزبان کنفرانس رهبران افغانستان و پاکستان بمنظور برخورد با دهشت افگنی و سایر نگرانی های امنیتی بود.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران بروز یکشنبه خواستار هم آهنگی بهتر منطقوی در مبارزه علیۀ افراط گرائی و قاچاق مواد مخدر از فراز سرحد گردید.

او از مداخلات خارجی کشورهائی انتقاد کرده آنها را به فرهنگ افغانستان، پاکستان و ایران بیگانه خواند.

ایالات متحده یک قوۀ محرکه در مساعی ضد دهشت افگنی در افغانستان و پاکستان بوده است ولی ایران در صدد ایفای نقش بزرگتر در منطقه میباشد.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان گفت اگر این کشورها بتوانند مؤفقانه با افراط گرائی بجنگند چنین ملاقات های سه جانبه معنی دار خواهد بود.

آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان گفت رهبران توافق کردند که روی موضوعات امنیتی و تجارتی ملاقات های منظمی داشته باشند.

قرار است ملاقات بعدی آنها در اسلام آباد براه افتد.

در جریان جلسۀ روز یکشنبه، رهبران پاکستان و ایران بیک پیشنهاد رئیس جمهور افغانستان برای اجازه دادن به اشتراک سایر کشورها در ملاقات های آیندۀ سران توافق نمودند.

واشنگتن، متحد کلیدی افغانستان برای تقریباً سی سال با تهران روابط رسمی نداشته است. اما حکومت جدید براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده گفته است برای ثبات بخشیدن به افغانستان به همۀ همسایگان آن کشور، بشمول ایران ضرورت است.

آقای احمدی نژاد از موجودیت عساکر خارجی در افغانستان انتقاد نموده گفت برای امنیت منطقه چندان مفید نبوده اند.

XS
SM
MD
LG