لینک های دسترسی

ناپدید شدن یک طیارۀ خط هوائی ایر فرانس در خارج سواحل برازیل


یک طیارۀ جت مسافربر خط هوائی ایر فرانس که حامل بیش از ۲۰۰ سرنشین بود ناپدید شده و بیم آن میرود بعد از پرواز بداخل توفان باران و رعد و برق در خارج سواحل برازیل سقوط کرده باشد.

پییر هانری گروژو، یک مقام خط هوائی ایر فرانس گفت پرواز شماره ۴۴۷ که بسوی پاریس در حرکت بود، در اوائل روز دوشنبه، تقریباً چهار ساعت بعد از پرواز از شهر ریو دی ژنیرو، از صفحۀ رادار ناپدید گردید.

این مقام که در پاریس صحبت میکرد، گفت طیاره علائم واضح سقوط را تبارز میداد. او گفت یک پیام الکترونیکی خودکار طیاره اندکی بعد از دخول طیاره بداخل توفان رعد و برق ناشی از یک توفان اوقیانوس اتلس، دریافت شده بود.

گورژو متعاقباً به شبکۀ تلویزیونی CNN گفت با پیلوت طیاره تماس صوتی صورت نگرفته است.

او گفت این پیام الکترونیکی خودکار نشان میدهد که طیارۀ حامل ۲۱۶ سرنشین و ۱۲ عمله هنگام مخابرۀ پیام در حالت وخیمی قرار داشت.

قوای هوائی برازیل میگوید یک ماموریت جستجو و نجات در تقریباً ۳۰۰ کیلومتری شهر ساحلی ناتال آغاز یافته است.

XS
SM
MD
LG