لینک های دسترسی

تقاضای کرزی از قرغزستان مبین بر غور مجدد در مورد مسدود کردن پایگاۀ هوائی  بروی ایالات متحده


حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان از قرغزستان تقاضا نموده تا به ایالات متحده اجازه بدهد به استفاده از پایگاۀ هوائی برای انتقال تدارکات به عساکر امریکائی و ناتو که با طالبان میجنگند، ادامه بدهد.

حکومت قرغزستان در ماۀ فبروری به ایالات متحده اطلاع داد تا پایگاۀ هوائی مناس را تخلیه نماید. اما یک مقام ارشد حکومت قرغزستان به روز شنبه گفت آقای کرزی به قرمان بیگ باقی اوف، رئیس جمهور قرغزستان نامه ای فرستاده از او تقاضا کرد تا این موضوع را تحت غور مجدد قرار دهد.

این مقام میگوید رهبر افغانستان هشدار داد که پایگاۀ مناس برای شکست دادن دهشت افگنان در کشورش اهمیت حیاتی دارد و هرنوع ناکامی عواقب وخیم خواهد داشت.

مقامات قرغزستان همچنان میگویند که ممکن است آقای کرزی و آقای باقی یوف در یک کنفرانس سران در روسیه ملاقات کنند.

چندین ماه قبل بعد ازانکه روسیه تعهد نمود در حدود دو ملیارد دالر قرضه به قرغزستان بدهد، آن کشور به ایالات متحده شش ماه وقت داده بود تا پایگاه را تخلیه کند.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان از قرغزستان تقاضا نموده تا به ایالات متحده اجازه بدهد به استفاده از پایگاۀ هوائی برای انتقال تدارکات به عساکر امریکائی و ناتو که با طالبان میجنگند، ادامه بدهد.

حکومت قرغزستان در ماۀ فبروری به ایالات متحده اطلاع داد تا پایگاۀ هوائی مناس را تخلیه نماید. اما یک مقام ارشد حکومت قرغزستان به روز شنبه گفت آقای کرزی به قرمان بیگ باقی اوف، رئیس جمهور قرغزستان نامه ای فرستاده از او تقاضا کرد تا این موضوع را تحت غور مجدد قرار دهد.

این مقام میگوید رهبر افغانستان هشدار داد که پایگاۀ مناس برای شکست دادن دهشت افگنان در کشورش اهمیت حیاتی دارد و هرنوع ناکامی عواقب وخیم خواهد داشت.

مقامات قرغزستان همچنان میگویند که ممکن است آقای کرزی و آقای باقی یوف در یک کنفرانس سران در روسیه ملاقات کنند.

چندین ماه قبل بعد ازانکه روسیه تعهد نمود در حدود دو ملیارد دالر قرضه به قرغزستان بدهد، آن کشور به ایالات متحده شش ماه وقت داده بود تا پایگاه را تخلیه کند.
XS
SM
MD
LG