لینک های دسترسی

در روزنامه ها: تلاش ها را برای رد یابی منابع تمویل شورش طالبان تجدید خواهد کرد


صبرینا تویرنایز و سلمان مسعود برای روزنامۀ نیویارک تایمز از اسلام آباد به نقل از ریچارد هولبروک نمایندۀ خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان نوشته اند که تلاش ها را برای رد یابی منابع تمویل شورش طالبان و کمک های انفرادی دوباره تجدید خواهد کرد.

آقای هولبروک گفت به گمان قوی عقیده میرود که تمویل کننده گان انفرادی، بشمول کشور های خلیج فارس، نسبت به منبع عمدۀ طالبان که تجارت مواد مخدر بوده، که ملل متحد عاید آنرا سالانه ۳۰۰ میلیون تخمین نموده است.

یک مامور امریکایی که در افغانستان کار میکند، بروز جمعه گفت پول مواد مخدر حتی مناصفۀ مصارف طالبان را اکتفا نمیکند.

روزنامه از هولبروک نقل قول نموده که در گذشته چنین پنداشته میشد که تمام پول طالبان از قاچاق مواد مخدر بدست می آید، که این اصلاً واقعت ندارد.

روزنامۀ نیویارک تایمز افزوده، تشخیص و دریافت منابع مالی طالبان از اهداف مبهم ایالات متحده از یازدهم سپتمبر سال ۲۰۰۱ بوده است، ولی این امر در جنگ ایالات متحده در افغانستان و جنگ ضد شورشی در پاکستان بنیادی میباشد. ولی مامورین امریکایی درین عرصه کامیابی محدودی داشته اند.

در ادامۀ مطلب نیویارک تایمز آمده، در گذشته ها مامورین استخباراتی امریکایی در مورد منابع دهشت افگنی از کشور های خلیخ فارس اظهار نگرانی نموده اند، ولی بیانات آقای هولبروک نشان میدهد که ایالات متحده شاید بالای آن کشور ها فشار بیشتر وارد نماید تا جریان پول را متوقف سازند.

هولبروک طی یک کنفرانس مطبوعاتی در اسلام آباد بعد از یک بازدید سه روز صحبت میکرد که هدف آن جلب توجه به بحرانات بیجا شده گان از سوات و بُنیر بوده که در نتیجۀ عملیات نظامی پاکستان علیه شورشیان طالب مهاجر شده اند.

اندکی قبل از سخنرانی او یک حملۀ انتحاری در شمال غرب پاکستان ۳۰ تن را به قتل رسانید. هفتۀ گذشته طالبان تهدید نمودند که بخاطر انتقام جوئی علیه یورش قوای حکومتی، حملاتی را در شهر های عمده انجام خواهند داد. این بمگذاری در دیر بالا، در نزدیکی سرحد افغانستان صورت گرفت.

ایالات متحده و تعداد زیاد پاکستانی ها از عملیات نظامی آن کشور علیه طالبان حمایت نموده اند. ولی تا هنوز معلوم نیست که تا چه زمانی حمایۀ پاکستانی ها ادامه خواهد یافت و یا هم رهبران سیاسی و نظامی پاکستان برای از بین بردن تندروان متعهد میباشند.

هفتۀ گذشته، یک محکمۀ پاکستانی، حافظ محمد سعید، بنیانگذرا یک گروه ممنوعۀ تندروان را آزاد ساخت که به دست داشتن در حملات سال گذشته در ممبی متهم بود.

بروز جمعه، محمد سعید یک وعظ تحریک کننده را در مرکز جماعت الدعوا در لاهور ایراد نمود. او از ایالات متحده و هند انتقاد نموده گفت اسلام کامیاب خواهد شد.

آقای سعید در مورد بیانیۀ رئیس جمهور اوباما بروز پنجشنبه صحبت نموده گفت آقای اوباما با استفاده از گذشتۀ خود میخواهد میخواهد مسلمانان را از خود سازد. او گفت اوباما باید نیرو های امریکایی را از افغانستان اخراج نماید و حملات توسط طیاره های بدون پیلوت را بر پاکستان متوقف سازد. او گفت آنها خواهان قدرت و یا برتری نبوده، فقط میخواهند اوباما و کشور او نیز اسلام را بپذیرند.

در روزنامۀ برتانوی تیلیگراف در مورد افزایش بم های کنار جاده علیه نیرو های بین المللی نشر نموده که فشردۀ آن تقدیم میشود.

روزنامۀ تیلیگراف افزوده، در ولایت هلمند که قوای برتانوی طی سه سال گذشته با بمگذاری های کنار جاده توسط طالبان تلفات زیادی را متقبل شده اند، این گونه حملات سه برابر شده است.

سال گذشته بمگذاری کنار جاده جان ۱۷۲ سرباز بین المللی را گرفت. صد ها عسکر پولیس، اردو و غیر نظامیان کشته و یا معیوب زخمی میشوند.

با افزایش تعداد عساکر که به اساس فرمان رئیس جمهور براک اوباما به افغانستان اعزام میشوند، شورشیان طالب توانائی جنگ روبرو را از دست داده و آنها بیشتر به بمگذاری و انفجارات اتکا میکنند.

هزاران متخصص خنثی سازی بم به افغانستان اعزام شده است و هر عسکری که به آن کشور تعبیه میشود، در مورد شناسائی ماین ها تربیه میشود. ولی باوجود این تلاش ها، تعداد تلفات بشکل قابل ملاحظۀ افزایش بافته است. نسبت به سال گذشته تعداد تلفات عساکر امریکایی در سال جاری تا ۶۶ در صد افزایش یافته است.

XS
SM
MD
LG