لینک های دسترسی

شرکت های هوایی جهان حدود ۹ میلیارد دالر را از دست خواهند داد


ریس یک شرکت عمده ترانسپورت هوایی میگوید، خطوط هوایی جهان به علت کسر اقتصادی جهانی حدود ۹ میلیادر دالرار را از دست خواهد داد.

جیووانی بیسیگنانی، ریس اتحادیه بین المللی هوایی گفته است، سال گذشته خطوط هوای جهان بیش از ۱۰ میلیارد دالر را از دست دادند.

او گفت توقع میرود شرکت های هوایی بنابر کاهش در تقاضا و کاهش در اعتماد مردم و هراس عمومی شان از سفر یا طیاره، به مشکل اقتصادی خود دوام بدهد.

XS
SM
MD
LG