لینک های دسترسی

وزیر خارجه افغانستان از چین تقاضا کرده است سرحد بین دو کشور را باز سازد


وزیر خارجه افغانستان از چین تقاضا کرده است سرحد بین دو کشوررا باز سازد.

آقای رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه افغانستان گفت، دهلیز واخان میتواند منحیث یک راه بدیل تدارکاتی برای عساکری در افغانستان مورد استفاده قرار گیرد که علیه شورشیان درافغانستان میجنگند.

حکومت چین بطور واضح نه گفته است سرحد اش را باز خواهد کرد، اما تعهد سپرد که این موضوع را تحت مطالعه قرار میدهد.

دهلیز واخان یک راه کم عرض کوهستانی است که تا ولایت سینکیانگ چین تمدید یافته است.

چین این منطقه را بخاطر حضور جدائی طلبان مسلمان در آن ساحه وسیعاً مسلمان نشین، تحت اداره خود دارد.

آقای سپنتا در هفته جاری، جهت ملاقات با مامورین چینی وارد آنکشور شده است.

مامورین چین و افغانستان موافقه کرده اند سطح همکاری دو کشور را در ساحات تجارت، اقتصاد و امنیت بلند ببرند.

XS
SM
MD
LG