لینک های دسترسی

کالبد شگافی مایکل جکسن


یک مقام دفتر طب عدلی شهر لاس انجلس میگوید بروز جمعه کالبد شگافی مایکل جکسن ستارۀ بین المللی پاپ، که روز قبل بطور ناگهانی بعمر ۵۰ سالگی در لاس انجلس وفات یافت، انجام خواهد شد.

معاون دفتر طب عدلی بخبرنگاران گفت آن دفتر آزمایشات زهرشناسی و یک آزمایش وسیع را براه خواهد انداخت. او گفت اعلام نتایج آن بین شش تا هشت هفته بعد صورت خواهد گرفت.

مرگ جکسن بروز پنجشنبه در مرکز طبی یونیورستی کلیفورنیا در لاس انجلس اعلام گردید. قلب او در منزلش در لاس انجلس متوقف گردیده بود.

او بیش از دو ماه قبل از ۵۱مین سالگرد تولدش چشم از جهان پوشید. او همچنان قرار بود تا چند روز دیگر یک سلسله کنسرت ها را در لندن آغاز نماید. تکت های این کنسرت که در ماۀ مارچ بمعرض فروش قرار داده شده بود، ظرف چند دقیقه بفروش رسیده بود.

جرمین جکسنJermaine Jackson، برادر مایکل جکسن، که آواز خوان است بخبرنگاران گفت یک تیم دوکتوران و معاونین داکتر، بشمول داکتر خصوصی اش در منزل جکسن و در شفاخانه نتوانستند او را بهوش آورند.

برای چندین سال شایع بود که صحت مایکل جکسن خوب نیست ولی ترویج کنندگان کنسرت او در لندن گفتند که درین اواخر معاینات صحی او مثبت بود.

XS
SM
MD
LG