لینک های دسترسی

منظوری رسمی توافق پایگاۀ هوائی با ایالات متحده توسط قرغزستان


قرغزستان توافقی را رسماً منظور کرد که به ایالات متحده اجازه میدهد به استفاده از یک پایگاۀ هوائی که برای عملیات در افغانستان نقش کلیدی دارد، ادامه بدهد.

دفتر کرمان بیک باقی اوف، رئیس جمهور قرغزستان بروز سه شنبه بیانیه ای صادر کرده میگوید که رهبر آن کشور این توافق را توشیح کرده است.

این اقدام یک هدایت اخراج را که قرغزستان در ماۀ فبروری صادر کرده بود، منسوخ میسازد.

این توافق موجوده به ایالات متحده اجازه میدهد در بدل ۶۰ ملیون دالر کرایه در سال، که بیش از سه برابر کرایۀ قبلی است، به عملیات خود ادامه بدهد.

در هر ماه در حدود ۱۵ هزار عسکر و ۵۰۰ تن مواد از طریق پایگاۀ مناس انتقال داده میشود. انتظار میرود که با توسعۀ تعهدات نظامی ایالات متحده به افغانستان در سال جاری این ارقام بلند برود.

XS
SM
MD
LG