لینک های دسترسی

امیداری علاج امراض سرطانی


گفته میشود نتایج آزمایشات محدود کلینیکی یک دوای جدید برای مرض سرطان شاید، برای بعضی از مریضانی که به انواع مختلف سرطان های خطرناک گرفتار هستند، خبر امید وار کننده باشد. این دوا را بنام (اوله په رب) یاد می کنند.

محققین می گویند که این دوا جلو انکشاف سلول های سرطان را می گیرد که به علت تغیر غیر عادی سلول های ارثی بدن صورت می گیرد.

خانم آیرینا سلتسکی بخاطر سرطان تخمدان تحت تداوی غیر مؤثر قرار داشته است، ولی پس از گرفتن دوای (اوله په رب) امیدوار است که صحت یاب شود.

"من از حالتی که نمی توانستم هیچ کاری را برای خود انجام دهم ، و به مشکل از بستر بر می خواستم، اکنون دوباره به کار آغاز نموده ام، به اطفالم رسیده گی می نمایم، برای خرید می روم ، غذا می پزم ، و تمام کار های روزنه را انجام می دهم."

فقط چند ماه را در بر گرفت که تومور سرطان آیرینا خورد شود و دردش کم شود.

قضیهٌ (سلتسکی) شاید یگانه قضیهٌ امیدوار کننده نباشد. کسانی که در وجود شان جین ها یا سلول های ارثی قابل تغیر نوع (بی آر سی ای ۱) و (بی آر سی ای ۲) موجود است، که ممکن در هر هزار نفر یک نفر داشته باشد، احتمال زیاد موجود است که به سرطان های سینه، تخمدان، پانقراس، و پراستید مبتلا گردند.

در حدود شصت زن و مرد تحت تداوی آزمایشی دوای (اوله په رب) قرار گرفتند.

از این جمله فقط بیست و دو نفر شان سلول ارثی قابل تغیر (بی آر سی ای) را در وجود شان داشتند.

هر کدام این مریضان به گرفتن مقدار کم این دوا در روز آغاز نمودند. پس از سه هفته مقدار این دوا به ۶۰۰ ملی گرام، روز دوبار، افزایش یافت.

محققین می گویند تومور های سرطان این مریضان، که شامل سرطان های خطرناک سینه، تخمدان، و پراستید، میباشد، در حدود ۴۰ فیصد خورد شده است.

طرزالعمل دوای (اوله په رب) به مقایسه با دوا های دیگر سرطان متفاوت است. در حالیکه سلول ها تکثر مینمایند، در عین زمان اکثراً تخریب می شوند. یک انزایمی که بنام (پارب) یاد می گردد در بهبودی این سلول ها کمک می نماید.

ولی دوای (اوله په رب) در بین این سلول های سرطانی که قابلیت تکثر را دارند، جا می گیرد.

داکتر اریک واینر، از انستیتوت (دینه فایبر) می گوید این دوا مخصوصاً برای خانم ها خبر خوب است.

"در خانم ها ی که تداوی سرطان شان بسیار مشکل بود، این دوا نتیجهُ خوب داده است."

محققین می گویند هنوز زود است که بگوئیم دوای (اوله په رب) یک دوای معجزهٌ است. آنها می گویند قبل از اینکه مؤثریت دوا تائید گردد، باید آزمایشات بیشتر صورت گیرد.

این تحقیقات، به کمک فابریکه دواسازی (آسترا زینیکا)، توسط دوکتوران در برتانیه صورت گرفت، و در ژورنال طبی نیو انگلند در مشیگن به نشر رسید.

XS
SM
MD
LG