لینک های دسترسی

پشتیبانی نمایندۀ ایالات متحده از تقویۀ روابط با ازبکستان


یک نمایندۀ ارشد ایالات متحده که از کشورهای آسیای مرکزی دیدن میکند، در مورد تقویۀ روابط با ازبکستان ابراز پشتیبانی نمود.

ویلیم برنز، معین امور سیاسی وزارت خارجۀ ایالات متحده در تاشکند بخبرنگاران گفت بازدید و مباحثات او با رهبران ازبکستان فرصت هایی برای بهبود روابط است.

روابط ایالات متحده و ازبکستان از سال ۲۰۰۵ باینطرف که قوای حکومتی بر اجتماعی از مظاهره چیان غیر مسلح آتش گشوده صدها نفر را در اندیجان بقتل رسانید، کشیده بوده است.

حکومت ازبکستان متعاقباً قوای ایالات متحده را از یک پایگاۀ هوائی کلیدی برای انتقال عساکر و تدارکات به افغانستان اخراج کرد.

ازان وقت تا بحال کوشش های دپلوماتیک برای نزدیکی صورت گرفته و مقامات ازبکستان به ترانزیت اموال غیر نظامی به افغانستان توافق نموده اند.

گزراش های محلی در ازبکستان حاکی بود که اسلام کریموف، رئیس جمهور از برنز استقبال نموده آنرا تائید آمادگی ایالات متحده برای انکشاف روابط بر یک اساس مثمر و عملی خواند.

XS
SM
MD
LG