لینک های دسترسی

داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله برای شرکت در مناظره دوم موافقت کرده اند


داکتر اشرف غنی احمدزی و داکتر عبدالله عبدالله هر دو برای شرکت در مناظره دوم تلویزیون طلوع موافقت کرده اند.

داکتر اشرف غنی میگوید: “مناظره در برابر عموم مردم، جوهر یک جریان دموکراتیک است. بدون مناظره رو در روی کاندیدا ها، پروسه انتخابات نمی تواند معتبر، امن و سراسری باشد.”

نخستین مناظره ریاست جمهوری به تاریخ ۶اسد، حد اقل توسط ۱۰میلیون افغان دیده و یا شنیده شد. پس از آن حد اقل ۱۰میلیون افغان دیگر نیز، قسمت های از این مناظره را مشاهده کرده و یا شنیدند.

در یک خبر دیگر، کمیسیون آگهی عامه انتخابات ورکشاپ های آموزشی را به منظور تعلیم دادن شیوه رای دهی برای زنان آغاز نموده است.

این کمیسیون امروز یکشنبه در ناحیه اول شهر کابل برای تعدادی از زنان و مردان برنامه تمثیل رای دهی را انجام داد تا زنان بدانند که دو مرتبه رای داده نمیتوانند و یا فرد دیگری نمیتواند به جای آنها رای بدهد.

در این تمثیل نحوه رای دهی زنان کوچی، نابینا و افرادی که بیشتر از یک کارت دارند به نمایش گذاشته شد.

همچنان مولوی روح الله عابد، مبلغ کمیسیون آگهی عامه انتخابات در این برنامه گفت، رای دادن یک شهادت است پس زنان باید این وجیبه اسلامی را انجام دهند.

لیاقت علی امینی، مسوول دفتر آگهی عامه کمیسیون انتخابات نیز از زنان خواست تا به منظور نهادینه ساختن انتخابات در روز بیست و نهم اسد، به مراکز رای دهی رفته و این وظیفه اسلامی را اداء نمایند.

همچنان، مسولین کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید، بیشترین پوشش کمپاین انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی افغانستان از سوی رسانه های مختلف، به ویژه رسانه های خصوصی، در ظرف یک ماه گذشته صورت گرفته است.

این موضوع را صدیق الله توحیدی مسوول کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات امروز یکشنبه در کابل به خبر نگاران ابراز داشت.

وی گفت پوشش خبری جریان کمپاین انتخابات به طور نورمال جریان داشته و رسانه های تصویری و صوتی و چاپی حکومتی و خصوصی توانسته اند تا حدودی کمپاین نامزدان ریاست جمهوری و شورا های ولایتی را زیر پوشش خبری خویش قرار دهند.

به گفته صدیق الله توحیدی مردم بیشترین آگاهی را در رابطه به انتخابات از طریق مطبوعات بدست می آورند

XS
SM
MD
LG