لینک های دسترسی

نامزدی سه زن بحیث وزیر در ایران


محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران میگوید حداقل سه خانم را در کابینۀ خود مقرر خواهد نمود که این اولین اقدام طی 30 سال تاریخ جمهوری اسلامی میباشد.

در یک بیانیۀ تلویزیونی بروز یکشنبه، رئیس جمهور احمدی نژاد گفت او خانم فاتمه اجورلو را بحیث وزیر بیمۀ تامین اجتماعی، و مرضیه دستگیری، بحیث وزیر صحت نامزد شده اند. دستگیری اکنون بحیث وکیل کار میکند.

رهبر ایران سومین زن نامزد را معرفی نکرد، ولی گفت حداقل یک خانم دیگر نیز کابینه شامل خواهد شد.

فروخرو پارسی، اولین وزیر زن در ایران، بعد از انقلاب اسلامی 1979 به اتهام اختلاس اعدام گردید.

رئیس جمهور احمدی نژاد در اوایل ماه جاری برای دور دوم بعد از پیروزی در انتخابات 12 جون حلف وفاداری یاد کرد. برنده شدن او مورد منازعه قرار گرفت و باعث تظاهرات گسترده و بحرانات عمدۀ سیاسی گردید.

XS
SM
MD
LG