لینک های دسترسی

روزنامه های جهان در مورد انتخابات افغانستان


واشنگتن پست از شرق افغانستان در رابطه به نظریات مردم گزارش میدهد که تعداد زیاد باشندگان شهر جلال آباد گفته اند با وجود انتقادات شدید از کارکرد های هفت سال گذشتۀ حامد کرزی، آنها باز هم برای او رای میدهند.

این ناسازگاری بازتاب دهندۀ مشکوک بودن افغان ها در مورد ایجاد تغیر در کشور شان میباشد. در دهه های اخیر، افغان ها در خشونت های مهیبی زندگی کرده اند و تغیر هر رژیم نسبت به رژیم قبلی آن، بدتر بوده است.

اکثریت افغان هایکه با واشنتگن پوست صحبت نموده اند، گفته اند که حکومت کرزی مایوس کننده است، ولی تغیر بدتر از آن خواهد بود.

واشنگتن پوست از جلیل جان که 30 سال دارد و مالک دو تانک تیل در جلال آباد است نقل قول نموده است که افغانستان اکنون دارای زیر بنائی اساسی است.

واشنگتن پوست افزوده است، تعداد زیاد افغان ها در مورد عمده ترین رقیب کرزی، عبدالله عبدالله بدگمانی های دارند. در اول، تاجک بودن او برای تعداد زیاد پشتون ها دلیلی است که او برنده نخواهد شد.

در جریان مبارزات انتخاباتی، او از سهم خود در جریان مقاومت علیه طالبان و شوروی سابق صحبت مینمود. شاید برای بعضی ها خوش آیند باشد، ولی تعداد زیادی اند که از آن دوران خاطرات خوشی ندارند.

واشنگتن پوست از نظر پرسی انستیتوت بین المللی جمهوری خواهان نقل قول نموده که هفتۀ گذشته نشر شد و نشان میدهد که 44 در صد افغان ها برای کرزی، و 26 در صد برای عبدالله عبدالله رای میدهند. اشرف غنی احمدزی، که در مقام سوم بود، اکنون بیشتر عقب مانده است.

مطلب از تامس رتنگ، مسول شبکۀ تحلیلی افغانستان نقل قول نمود که مردم بخاطری برای کرزی رای میدهند که علل بدلی وجود ندارد. او میگوید عبدالله و غنی بخشی از سیاست های کرزی بود، و در نتیجه آنها نیز در ناکامی او سهیم میباشند.

همچنان روزنامۀ برتانوی گاردین، مطلبی را به قلم نوشین ارباب زاده تحت عنوان شعار های خالی برای تغیر نشر نموده است:

فقط یک روز برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده و افغان ها در سراسر جهان در سرخط اخبار قرار دارند. طالبان نیز از خشونت منحیث ابزار شایعه پراگنی استفاده میکنند.

طوری به نظر میرسد که دموکراسی معجزه های کوچکی را در افغانستان به ارمغان می آرود. رسانه های محلی از ایات قران نقل میکنند که با اساسات دموکراسی در تناقض نمی باشد.

مناظره بجای خشونت، شهروند گرای به جای ارباب گرای، ملی گرایی به عوض قبیله گرای، جملاتی است که افغان های ترقی خواه برای کشور شان آرزو میکنند.

دومین مناظرۀ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نشان دهندۀ ریشه ماندن دموکراسی در افغانستان بود. مصارف روند انتخابات 221 میلیون دالر است.

بهای دموکراسی در افغانستان ارزان نیست، ولی در کشوری که مردم از مجبوری در مغاره ها زندگی میکنند، نمایشات انتخاباتی وجداناً نادرست میباشد.

گاردین افزوده، هراس از طالبان واقعی بوده، توجیه شده و به صراحت اعلام میشود. طالبان نسبت به مناظره و مذاکرات صلح آمیز به جنگ معتقد میباشند. ولی با در نظر داشت سر مقاله ها در روزنامه های وفادار به رقیبان آقای کرزی، امکان آن میرود که دموکراسی در افغانستان منجر به خشونت گردد.

آنها میگویند در صورت انتخاب دوبارۀ کرزی، امکان بروز خشونت در سراسر کشور میرود. رقیب های کرزی بدین باور اند که شبه نظامیان گفته اند رای دهنده گان را مورد ارعاب قرار خواهند داد به کرزی رای بدهند.

در ختم مطلب گاردین آمده است، حکومت کرزی، که یک ادارۀ منتخب دموکراتیک بوده، اخیراً خود تهدیدی به دموکراسی گردیده است.

حکومت کرزی آزادی های رسانه های را کنترول میکنند و قوت رهبران بدنام قبیلوی و مذهبی را افزایش داده است که به دموکراسی و حقوق بشر احترام ندارند.

این بدین معنی نیست که علاقمندی افغان ها به دموکراسی حقیقت ندارد. علاقمندی آنها واقعی است، ولی تعداد اندک افغان ها معتقد اند که رای آنها مشکلی را حل سازد.

XS
SM
MD
LG