لینک های دسترسی

اظهار تبریکی رئیس جمهور سوریه به احمدی نژاد


بشار الاسد، رئیس جمهورسوریه، به احمدی نژاد بخاطر انتخاب مجدد وی بحیث رئیس جمهور ایران تبریکی داد.

رئیس جمهور سوریه بروز چهار شنبه، هنگام صحبت درتهران انتخاب احمدی نژاد را یک رویداد بزرگ و درسی برای خارجیان خواند.

رئیس جمهور اسد در جریان یک بازدید رسمی و بحث روی مسایل منطقوی و همکاری بین تهران و دمشق، در تهران بسر میبرد.

رئیس جمهور سوریه هنگام اقامت در تهران، احتمالاً در مورد کلاتید ری یس، استاد فرانسوی که شامل مدافعینِ است که بخاطر اعتراضات علیه انتخابات ایران بازداشت شده و به محکمه گروهی کشانده شده است، به بحث خواهد پرداخت.

در عین زمان قرار است رئیس جمهور محمود احمدی نژاد، لست اعضای کابینه اش را به پارلمان ایران، معرفی کند.

طبق قانون اساسی ایران، رئیس جمهور دو هفته بعد از تحلیف، باید حکومت را تشکیل کند و لست نامزدان کابینه اش را بخاطر منظوری، به پارلمان ارائه نماید.

XS
SM
MD
LG