لینک های دسترسی

کرزی: امریکا جهت صدمه رسانیدن به او از تاکتیک های نهانی استفاده میکند


حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان میگوید معتقد است که ایالات متحده در کوشش برای صدمه زدن بموقف او خانواده و متحدینش را تقبیح میکند.

آقای کرزی طی مصاحبه با روزنامۀ فرانسوی لُه فیگرو گفت ایالات متحده جهت صدمه رسانیدن به او از تاکتیک های نهانی استفاده میکند.

او گفت بعقیدۀ او انتقاد اخیر ایالات متحده از محمد قسیم فهیم، کاندید معاونیت ریاست جمهوری، در حقیقت او را هدف قرار داده بود. او همچنان گفت این اتهام که برادر او فاسد است بی اساس میباشد.

آقای کرزی همچنان گفت شاید در جریان انتخابات ریاست جمهوری ماۀ گذشته تقلب صورت گرفته باشد، ولی او آن را کم اهمیت جلوه داده گفت در یک دیموکراسی که تازه ایجاد شده ناگزیر است.

قبلاً بروز دوشنبه یک گزارش یک روزنامۀ عمدۀ ایالات متحده ادعا میکرد که بمنظور کمک برای انتخاب مجدد حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در رای گیری تقلب وسیع صورت گرفته است.

روزنامۀ نیویارک تایمز از قول مقامات افغانی و غربی که نام های شان افشا نگردیده گزارش داد که پشتیبانان آقای کرزی تا ۸۰۰ مرکز قلابی رای گیری را ایجاد کرده بودند که صدها هزار رای قلابی تولید کرده است.

روزنامۀ نیویارک تایمز مینویسد که شمارش آرای آقای کرزی در بعضی از مراکز شاید ده برابر تعداد آرایی باشد که مردم حقیقتاً به صندوق ها انداخته اند.

در عین زمان، دفتر مبارزات انتخاباتی آقای کرزی سایر کاندیدان را به دست بازی در رای گیری متهم کرده است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید آرای تقریباً ۵۰۰ مرکز رای گیری از سراسر کشور بخاطر ادعاهای تقلب وسیع باطل گردیده است.

کمیسیون همچنان میگوید قبل ازانکه نتایج نهائی در ماۀ جاری تصدیق شود باید ۶۵۰ شکایت جدی را حل و فصل کند. نتایج قسمی انتخابات نشان میدهد که آقای کرزی ۴۸٫۶٪ آرا را و داکتر عبدالله، رقیب عمده اش ۳۱٫۷٪ آرا را برده اند.

این شمارش بر اساس آرای ۷۵٪ ساحات رای گیری اعلام گردیده است.

برای جلوگیری از دور دوم انتخابات، یک کاندید باید بیش از ۵۰٪ آرا را کسب کند.

کمیسیون سمع شکایات انتخابات افغانستان بیش از ۲۰۰۰ ادعای تقلب و سؤ رفتار را در انتخابات ریاست جمهوری تاریخ ۲۰ آگست مطابق ۲۹ اسد، دریافت داشته است.

آن کمیسیون میگوید بعضی از شکایات، اگر درست باشد، بر نتایج نهائی تاثیر خواهد نمود.

وقتی برندۀ واضح اعلام گردد، انتظار میرود رهبران بین المللی یک کنفرانس ملل متحد را بمنظور بحث روی آیندۀ افغانستان دایر نمایند. برتانیه، فرانسه و آلمان تا بحال براه افتادن چنین کنفرانسی را رسماً پیشنهاد کرده اند.

XS
SM
MD
LG