لینک های دسترسی

خشم خبرنگاران افغان در برابر مرگ همکار شان


خبرنگاران افغان در برابر مرگ یک تن از همکاران شان که در جریان یورش ناتو برای نجات یک خبرنگار غربی کشته شد، خشمگین گردیده اند.

یک گروه خبرنگاران افغان که به نام کلوپ رسانه های افغانستان یاد میشود با صدور بیانیه ای بروز پنجشنبه، قوای نجات را مسئول قتل سلطان منادی خواندند. آنها همچنان در مورد تصمیم برای رها کردن جسد وی در محل شکایت نمودند.

منادی بروز چهارشنبه درجریان یک عملیات بقتل رسید که بقصد نجات ستیفن فاریل خبرنگار نیویارک تایمز براه انداخته شد.

روش نیست که آیا گلوله هاییکه باعث قتل منادی گردید از سوی رباینده گان طالبان اصابت نموده یا از عساکر ایکه برای نجات این روزنامه نگاران موظف بودند.

یک کوماندوی ناتو و مالکین منزلی که این گروگان ها در آن نگهداری میشد نیز در جریان این یورش کشته شدند.

منادی و فاریل بروز شنبه باهم یکجا زمانی در ولایت کندز ربوده شدند که در بعد از یک حمله هوایی ناتو که باعث کشته شدن شماری از اهالی افغان گردید، گزارش میدادند.

همکاران منادی بروز پنجشنبه گلهایی را بر سر مرقد وی گذاشتند.

XS
SM
MD
LG