لینک های دسترسی

مساعدت ادارۀ مهاجرین برای مهاجرین در غرب افغانستان


اداره بین المللی مهاجرت یا آی.او.ایم پروژۀ را در دست دارد که به هزاران مهاجر برگشته به کشور شان، بیجا شده گان داخلی و دیگر گروه های آسیب پذیر در غرب افغانستان کمک میکند تا دوباره به جامعۀ شان جذب شوند. آی.او.ایم میگوید بسیار اهمیت دارد تا قبل از فرا رسیدن زمستان سرد، برای ده ها هزار افغان سر پناه و مواد سوخت تهیه گردد.

پروژه جذب بازگشتگان به جامعه در ولایات هرات و فراه در غرب افغانستان متمرکز میباشد، در این ساحات به صد ها هزار خانوادۀ که به کشور بازگشت نموده اند و بیجا شده گان داخلی در شرایط ناگوار و مشقت باری بسر میبرند.

جیمینی پندیا، سخن گویی اداره بین المللی مهاجرت میگوید کسانیکه از این پروژه مستفید خواهند شد شامل تعداد بیشماری از افغانهای اخراج شده از ایران میباشد. وی تذکر داد که در حال حاضر ۹۰۰ هزار افغان در ایران بحیث مهاجر ثبت شده اند و در حدود یک ملیون کارگر غیر ثبت شده افغان در آنکشور وجود دارد.

«بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸، ایران تقریباً ۸۰۰ هزار افغان را اخراج نمود، که اکثریت از طریق نقاط سرحدی اسلام قلعه و زرنج در شرق ایران وارد افغانستان گردیدند. و اما، بین اول جنوری تا ۲۲ می سال جاری، تعداد ۱۶۶ هزار نفر دیگر، از ایران اخراج شدند که نسبت به سال قبل، ۴۲ در صد افزایش را نشان میدهد.»

از سال ۲۰۰۲ تا بحال، اداره بین المللی مهاجرت، گزارش داد که ۴ ملیون ۳۰۰ هزار مهاجر دیگر افغان به رضائیت خود شان به افغانستان برگشتند. سخن گویی اداره بین المللی مهاجرت میگوید موجودیت تعداد کثیری از برگشت کننده گان منجر به کمبود شدید محل زندگی و سر پناه شده است.

وی میگوید در کشوریکه ده ها سال است با جنگها، بی ثباتی و رکود اقتصادی مواجه بوده، این موضوع از ظرفیت و گنجایش زیر بنا های کشور بیرون میباشد.

«تقریباً ۸۵ فیصد از درآمد یک خانواده حال غرض خریداری مواد غذایی بمصرف میرسد. قیم بلند مواد غذایی و مواد سوخت و همچنان خشک سالی، شدیداً به مردم آسیب پذیر افغانستان صدمه رسانیده است. و بسیاری از این مردم در شرایط بسیار بد و با امکانات غیر کافی زندگی میکنند. عدم موجودیت سر پناه نیز یک مشکل عمده دیگر میباشد، به این دلیل که سالها جنگ، این امکان را میسر نساخته است تا تعداد مشخص خانه های ویران شده و یا آسیب دیده در افغانستان شناسایی شود. آنچه واضح است آنست که بسیاری مردم حال در شرایط فوق العاده نا مناسبی زندگی میکنند.»

سخن گویی اداره بین المللی مهاجرت میگوید و این شرایط، رنج مردم را در ماه های زمستان افغانستان که درجه حرارت زیر صفر میباشد، شدت بیشتر می بخشد. وی میگوید اعانه بیشتر از سه ملیون یورو از جانب ایتالیا، برای فراهم نمودن آذوقه زمستان که شامل مواد سوخت هم میشود، برای خانواده های محتاج بمصرف خواهد رسید.

سخن گو میگوید با این پول، سر پناه برای خانواده های بی خانمان، آب پاک و تعلیمات برای یافتن کسب و کار برای افراد بیکار مساعد خواهد شد.

XS
SM
MD
LG