لینک های دسترسی

نیویارک تایمز: نگرانی غرب از جنگ افغانستان


الیسن سمیل برای نیویارک تایمز به نقل از زبگنیو برژنسکی، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور جیمی کارتر نوشته است که قدرت های غربی اکنون ازین نگران اند که اگر آنها نتوانند شورش گرائی در حال افزایش را متوقف سازند و ذهنیت عامه را تغیر داده نتوانند که آنها اشغال گران اند، به سرنوشت شوروی سابق مواجه خواهند شد.

در یک بیانیه در افتتاح مجمع متخصصین نظامی و سیاست خارجی، آقای برژنسکی از تقاضای برتانیه و جرمنی برای برگزاری یک کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان پشتیبانی کرد. این پیشنهاد مورد حمایت فرانسه نیز قرار گرفته است. بررسی او نیز از وضع افغانستان جدی و نگران کننده بود. او گفت بعد از حملات یازدهم سپتمبر سال 2001، تنها 300 عسکر خاص ایالات متحده با اتحاد شمال توانست طالبان را از بین ببرد. ولی اکنون در حدود 100 هزار قوای امریکایی و متحدین در افغانستان بیشتر مانند اشغال گران دیده میشوند، همانگونه که قوای شوروی سابق پنداشته میشد.

نیویارک تایمز به نقل از مشاور سابق امنیت ملی امریکا افزوده، افغانستان برای رئیس جمهور براک اوباما موضوع سیاست خارجی است که نیاز به بررسی دارد. برژنسکی در بیانیۀ شام جمعه گفت، ایالات متحده و متحدین غربی، بدون اراده، شاید اشتباه شوروی سابق را تکرار نمایند.

نیویارک تایمز به نقل از برژنسکی افزوده، یک کنفرانس جدید بین المللی میتواند استراتیژی واضح تری را برای افغانستان ایجاد نماید. او میگوید با استفاده از قوای نظامی میتوان استراتیژی انکشافی را عملی کرد که این امر میتواند حضور قوای غربی را در افغانستان طولانی تر سازد.

نیویارک تایمز در مورد نشستی در لندن گزارش داده است که سر شیررد کوپر کولز، نمایندۀ خاص وزیر خارجۀ برتانیه برای افغانستان در آن اشتراک کرده بود. او میگوید، وضع افغانستان به بهترین حال آن قرار ندارد، ولی ترک گفتن نیز تمام دست آورد ها را ضرب صفر خواهد کرد. او علاوه نمود که خروج عساکر، انتخابی نیست که حکومات به سادگی بتوانند آنرا تعقیب نمایند، و تاکید ورزید که نقش امریکا حیاتی میباشد.

روزنامه افزوده، درحالیکه برتانیه و جرمنی تقاضای کنفرانس بین المللی را نمودند، بخاطر دفع تنش ها در رابطه به اتهامات تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، و افزایش حضور قوای خارجی نگران میباشند. سر شیررد پیشنهاد نمود که قدرت سیاسی به سران قبائل واگزار شده و پول برای پروژه های انکشافی نیز از طریق آنها فراهم گردد.

با افزایش قوای امریکایی و غربی، توقع میرود تعداد تلفات زیاد شده، خصومت افغان ها را بیشتر ساخته وبه حمایت غربی ها از ماموریت کشور شان در افغانستان کاهش میدهد.

XS
SM
MD
LG