لینک های دسترسی

شب های رمضان در قاهره


شهر الحسین قاهره یک شهر اسلامیبوده و در داشتن آثار تاریخی اسلامی به خصوص بازار های قدیمی که در ماه مبارک رمضان با چراغ های رنگارنگ و طرح های گوناگون تزئین میگردد.

چهار راهی الحسین که دارای مسجد بزرگ ،مغازه های گوناگون ، رستوران ها با غذا های متنوع و قهوه خانه در این محل جاه هایست سرگرم کننده کهطرفداران بی شمار دارد.

وزارت عدلیه مصر درین جا گردهمایی سالانه اسلامی خود را دایر میکند. این دلایلی ایست که ساینس دانان ،هنرمندان وسیاحین جهان را به این محل جذب میکنداکثر مردم در یک قهوه خانۀ بنام الفیشا وی که 240 سال قبل اعمار شده جمع میشوند.

باشندگان منطقه و سیاحین در اخر روز های طولانی رمضان درین قهوه خانه جمع شده و با خوردن غذا های شیرین ، قطعه بازی و دیگر سرگرمی ها مصروف میشوند.

قهوه خانۀ الفیشا وی در سالیان 1771 اعمار شده یک جای تاریخی و فرهنگی بوده مردم از هر گوشه و کنار درین جا جمع میشوند تا شاهد فرهنگ و تاریخ مصر باشند. درین جا رویداد هایمذهبی ،سیاسی، ادبی ، ساینسی و فرهنگیاتفاق می افتد ازین لحاظ مردم آنرا دوست دارند.

اعضای انجمن جوانان چهارراهی الحسین جایزه را برای این منطقه جهت خوردن ، شنیدن آهنگ ، دودکردن سگرت و سنت گرایی خاور میانه آماده نموده است.

محمد باشندۀ قاهره میگوید گروۀ دوستان جوان الحسین همیشه درین چهارراهی این ماه را تجلیل میکنند.

شما درین جا واقعاً میتوانید ماه مبارک رمضان را در یک فضای خوب، با مردمدرسطح زندگی مختلف و تفاوت مصری های واقعی را مشاهده و احساس کنید

درین چها راهی مسجد بزرگ الحسین موقعیت داشته که نمازگزاران درماه مبارک رمضان جهت ادای نماز شام شرکت میورزند. آمنه ابو سلاح یکی از سیاحین میگوید.

شما در ترکیهتا نیمه های شب میتوانند به مسجد بروند ولی دراینجا تا صبحدم مردم میتوانند به مسجد بروند و تا بامداد نماز بخوانند در واقعیت مصر بسیار زیبا ست به خصوص که ما امسال در ماه مبارک رمضان آمده ایم.

ماه مبارک رمضان تا 22 دسامبر ادامه میابد که با هلال نو ماه که نشانه اغاز ماه جدید قمری در جنتری مسلمانان است خاتمه مییابد

XS
SM
MD
LG