لینک های دسترسی

Breaking News

فرح پندیت: از تولد در کشمیر تا مشاوریت در قصر سفید


فرح پندیت اصلا از سرینگر هند بوده و او با خاواده اش در سال ۱۹۶۹ به ایالات متحده آمد. فرح قبلا در دفتر امور اروپا در وزارت خارجه ایالات متحده برای ایجاد روابط با مسلمانان در اروپا جهت حل مشکلات مشترک بین امریکا و مسلمان، فعالانه کار کرده است. او همچنان در قصر سفید منحیث مشاور در امور روابط بین امریکا و مسلمانان ایفای وظیفه نموده است.

خانم هیلیری کلیتن، وزیر خارجه ایالات متحده، طی بیانیه خود در مورد پست جدید خانم فرح پندیت و اهمیت روابط بین ایالات متحده و مسلامانان جهان گفت:

من قبل از مقام وزارت خارجه با فرح آشنایی نداشتم. و من خوشحال هستم که توانستم او را برای گرفتن این پست متقاعد بسازم – پستی که دارای چالش های زیادی بوده و ما آماده هستیم تا با آن مقابله نماییم.

این تقرری در وقت بسیار مناسبی صورت گرفته است. قسمیکه ریس جمهور اوباما در قاهره و انقره گفت، ملت ما با مسلمانان فصل تازه را باز کرده است – روابطی که اساس انرا علایق مشترک و احترام متقابل تشکیل میدهد.

و این روابط مقتضی آن است که ما باید به همدیگر گوش فرا دهیم، مفکوره های خود را در میان بگذاریم و برای توسعه یک آینده مملو از صلح و ثبات، وجه مشترکی را بین هم بیابیم.

ولی این کار بصورت آنی صورت نخواهد گرفت. ما این را میدانیم که رسیدن به این هدف کاری آسانی نخواهد بود. ما میدانیم که این کار از ما میخواهد تا حوصله داشته باشیم، پا فشاری نماییم، و زحمت بکشیم.

و تقرر نماینده خاص یگانه کار ما در این راستا نخواهد بود.

ما باید برای ترویج دیپلوماسی باید بیشتر کار نماییم. و فرح درین عرصه نقش کلیدی خواهد داشت.

در ماه رمضان، ما بر تعلیمات اسلام در مورد همکاری، کمک به مردم و ذکات و مردم داری عمیق میشویم. و من خوشحال هستم ازینکه امشب با هم یگجا افتحار مینماییم... و این کار تعهد ما را در مبدل ساختن ارزش های مشترک به عمل مشترک نشان میدهد.

روابط و تماس ما را تنها موضوع افراط گرایی و دهشت افگنی تشکیل نخواهد داد. در عوض ما روی وجه مشترک خود تمرکز خواهیم کرد.

چیزیکه ما امید داریم برای اطفال خود داشته باشیم – چیزی را که همه سوال میکنند که آیا روزی ما دارای یک جهان با ثبات و صٌلح امیز خواهیم بود.

در جهان یک عشاریه چهار میلیارد مسلمان موجود است که کمی بیشتر از نفوس چین و یا هند میباشد. مشکلات فقر، گرسنگی، مشکلات محیطی و فساد تنها مختص به یک قسمت جهان، یک طبقه مردم و مختص به یک دین نیست. ولی این بر همه ماست تا در هر جایکه باشیم برای پیدا کردن راه حل، نقش عمده را به عهده گرفته و منحیث مردمان دین، وظیفه خود را به صورت احسن انجام بدهیم و به افراد نیازمند کمک نماییم.

علاوه بر آن ما باید متوجه نگرانی های مسلمانان بصورت خاص نیز باشیم. مثلا، چطور ما باید در عراق سرمایه گزاری نماییم و مردمی را که میخواهند کار کنند، دوباره به کار بگماریم.

چطور باید با مسلمانان در اروپا را که از جامعه بدور نگهداشته شده اند، رسیدگی نماییم.

و چطور ما مطمین شویم که پیام ما تنها از طریق حکومت به حکومت نه، بلکه شکل مردم به مردم، جامعه به جامعه را داشته باشد. فرح آماده است ما را درین رستا کمک کند.

ما میدانیم که مسلمانان را، چنانیکه در ایالات متحده دیده میشود، از اقوام و نژاد های مختلفی تشکیل شده اند.

ما با کمک شبکه های انترنیتی که پلی را بین ما و مسلمانان اروپا بر قرار کرد، ارتباط خود را با مسلمانان در آسیا، افریقا، شرق میانه و جاه های دیگر بر قرار مینماییم.

ما اقدامات جدی را برای از بین بردن تبعض در زمینه اتخاذ نموده و تحمل و بردباری را ترویج میکنیم.

فرح پندیت رهبران دینی، موسسات جوامع مدنی و پالسی سازان را با هم ساخته و صدای مسلمانی را که افراط گرایی و خشونت را رد و تقیبح مینمایند، یکجا خواهد ساخت.

من خوشحال هستم که ما فرح پندیت را برای این پست نهایت مهم با خود داریم و من میدانم که همه امریکاییان برای او آرزوی موفقیت مینمایند.

XS
SM
MD
LG