لینک های دسترسی

تقاضا برای بتعویق انداختن درخواست ازدیاد عساکر در افغانستان


یک روزنامۀ عمدۀ ایالات متحده گزارش میدهد که وزارت دفاع به قوماندان ارشد ایالات متحده در افغانستان گفته است تا ارائۀ درخواست برای عساکر اضافی را بتعویق بیاندازد.

روزنامۀ وال ستریت جرنال بروز سه شنبه از قول مقامات وزارت دفاع نوشته که حکومت اوباما خواستار تاخیر شد تا قبل از ارزیابی تقاضا برای عساکر اضافی، بتواند اطمینان حاصل کند که ایالات متحده از استراتیژی درست استفاده مینماید.

قوماندان ارشد ایالات متحده و ناتو در افغانستان هشدار داده است که اگر تا یک سال آینده قوای اضافی اعزام نشود، احتمال دارد این ماموریت ناکام گردد.

اما جنرال ستنلی مکرستل همچنان میگوید در حالی که وضع جدیست، مؤفقیت هنوز هم بدست آمدنی میباشد، در صورتی که این ماموریت منابع درست و کمک همۀ ائتلاف را دریافت کند.

این تبصره های مکرستل بخشی از ارزیابی استراتیژیک میباشد که هنوز بطور رسمی محرمانه است ولی روزنامۀ واشنگتن پوست یک شکل غیر محرمانۀ آنرا بروز دوشنبه در صفحۀ انترنتی خود منتشر ساخت.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان بروز دوشنبه به شبکۀ تلویزیونی CNN گفت از سفارش های مکرستل برای عساکر بیشتر ایالات متحده طرفداری میکند.

اما او همچنان تاکید نمود که برای اهالی محافظت بیشتر لازم است.

براین ویتمن، سخنگوی وزارت دفاع بروز دوشنبه گفت که براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده و هیئت امنیتی اش این ارزیابی را مطالعه میکنند.

اما او نگفت که جنرال مکرستل این تقاضای متوقعه را برای عساکر بیشتر بعمل خواهد آورد و یا این تصمیم چه وقت اتخاذ خواهد شد.

ظاهر طنین، سفیر افغانستان در ملل متحد بصدای امریکا گفت که نگرانی های کلیدی مردم افغانستان این است که آیا این عساکر امنیت را برقرار نموده و شورشیان را شکست داده خواهند توانست یانه.

او گفت تا جائی که اهداف برآورده شود آنها در مورد تعداد عساکر خارجی در کشور و تعمیل کدام نوع استراتیژی نگران نمیباشند.

در عین زمان، مقامات نظامی ناتو طی بیانیه ای بروز سه شنبه گفتند دو عسکر، بشمول یک عسکر امریکائی در بم گزاری های جداگانه در افغانستان کشته شدند.

این حملات بروز دوشنبه در جنوب افغانستان رخ داد.

XS
SM
MD
LG