لینک های دسترسی

افزایش موانع توسط حکومت اوباما بخاطر افشای معلومات


ادارۀ رئیس جمهور براک اوباما شرایطی را برای حکومت امریکا دشوارتر میسازد تا ادعا نماید که بخاطر امنیت داخلی معلومات را افشا نکند.

روزنامه های واشنگتن پوست و نیویارک تایمز گزراش دادند که قرار است حکومت دستور العمل جدید اسرار حکومتی را اعلام نماید.

این پالیسی پنهان ساختن جزیات استراتیژی های امنیت ملی را مشکلتر میسازد.

مامورین میگویند هدف پالیسی جدید، که قرار است سر از اول اکتوبر نافذ گردد، تقویۀ اعتقاد عامه بالای حکومت میباشد.

حکومت قبلی رئیس جمهور جورج بش بکرات ادعای اسرار ملی را زمانی میکرد که قربانیان شکنجه و نظارت های الکترونیکی، علیه حکومت در محاکم مرافعه طلبی مینمودند.

XS
SM
MD
LG