لینک های دسترسی

هند: هدف حمله انتحاری در کابل سفارت هند بود


حکومت هند میگوید هیچ یک از کارکنان سفارت آنکشور در بم گذاری انتحاری صبح پنجشنبه در خارج از تعمیر سفارت هند در کابل کشته و یا شدیداً مجروح نگردیده اند. و اما، طالبان میگویند که هدف عمده شان سفارت هند بود.

مامورین هندی میگویند انفجار، شیشه پنجره های سفارت را شکستانده و درواز ورودی تعمیر را از جا کنده است ولی به هیچ کسی در داخل عمارت صدمه نرسیده است.

هند میگوید سه عضو پولیس سرحدی هندو تبتی که در خارج از تعمیر برای محافظت ایستاده بودند، فقط از ناحیه شکستن شیشه ها خراش سطحی برداشتند.

کسانیکه از این ناحیه صدمه دیدند مردم ملکی افغان بودند زیرا انفجار به مارکیتی که در آنطرف سرک در مقابل سفارت بود صدمه زد.

نیروپاما راو، وزیر خارجه هند در دهلی جدید به خبرنگاران گفت که هدف حمله دقیقاً تعمیر دیپلوماتیک هند بود:

«بم گذار انتحاری به دیوار بیرونی سفارت نزدیک شده و موتر مملو از مواد منفجره را منفجر نمود، که واضحاً هدف آن حمله به سفارت بود.»

برای هند، این حمله یاد آورنده حمله مشابه است که ۱۵ ماه قبل صورت گرفت. در آن انفجار به ده ها نفر کشته شدند که دو دیپلومات هندی هم در بین کشته شده گان بود.

از آنزمان سرک مقابل سفارت که در مقابل وزارت داخله افغانستان قرار دارد، مسدود بود و تعمیر سفارت با دیوار های دوگانه مرتفع حفاظت میشد.

وزیر خارجه راو میگوید آخرین حمله از نظر شدت مشابه به حمله ماه جولایی سال ۲۰۰۸ بود که هند، اداره استخبارات پاکستان را مسئول آن میداند. راو میگوید:

«متعاقب این حادثه دردناک، حکومت هند پیش گیری های اضافی و سختگیرتر امنیتی را برای حفاظت از تعمیر، و حفاظت از کارکنان سفارت ما در کابل اتخاذ نمود. و به عقیده من، این پیش گیری ها موثر بود و مانع از آن شد تا حادثه دردناک مشابه به آنچه در ماه جولایی سال ۲۰۰۸ واقع شد، تکرار نگردد.»

آخرین حمله به سفارت هند یکروز بعد از آن اتفاق افتاد که وزارت خارجه هند اعلام نمود از مصالحه با طالبان حمایت میکند. مفسرین، این اعلامیه را بحیث یک تغیر عمده در موقعیت هند، تعبیر میکنند.

از زمان سقوط رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ در کابل، هند از هر نوع ابتکار سیاسی که مربوط به افغانستان شود، خودداری نموده است. هند کمک های قابل ملاحظۀ به افغانستان نموده است که به بیشتر از یک ملیارد دالر بالغ میشود که بزرگترین پروگرام کمکی آن کشور میباشد. اکثریت این کمک ها در ساحات اعمار جاده ها، فابریکات برق و خدمات امور صحی میباشد.

XS
SM
MD
LG