لینک های دسترسی

بارک اوباما جایزه صلح نوبل را حاصل نمود 


کمیتهٌ نوبل نارویجی در اسلو، رئیس جمهور بارک اوباما را به پاس خدمات فوق العاده اش در راستای تقویت دیپلوماسی بین المللی و همکاری بین مردم، بحیث برندهُ جایزهٌ صلح نوبل اعلان نمود.

این کمیته همچنان به اهمیت خاص نظر رئیس جمهور اوباما جهت کوشش برای ایجاد یک جهان بدون اسلحهٌ ذروی اشاره نمود.

قصر سفید می گوید آقای اوباما که کمتر از یکسال از ریاست جمهوری اش می گذرد، با تواضع و شکسته نفسی جایزه را پذیرفت.

کمیته افزود، تحت رهبری رئیس جمهور اوباما، از مذاکرات و گفت و شنود ها بحیث طروق حل دوشوارترین مشکلات بین المللی استفاده بعمل آمده است.

کمیتهٌ نوبل می گوید بسیار به ندرت چنین شخصی را مقابل شده است که به این اندازه توجهٌ جهان را جلب نموده باشد، و به مردم خود امید آیندهٌ بهتر را تعهد نموده باشد.

این کمیته از رئیس جمهور اوباما بخاطر پیشگامی اش جهت داشتن نقش سودمندتر در قسمت مشکلات بزرگ جهانی اقلیمی ابراز سپاس نمود.

کمیته گفت دموکراسی و حقوق بشر نیز در شرف تقویت و بهبودی است.

XS
SM
MD
LG