لینک های دسترسی

تسخیر شهر رهبر طالبان توسط قوای نظامی پاکستان


قوای نظامی پاکستان میگوید عساکر به تعقیب چندین روز جنگ شدید در وزیرستان جنوبی موطن حکیم الله محسود، رهبر طالبان را تسخیر کرده اند.

جنرال اطهر عباس، سخنگوی قوای نظامی گفت عساکر کنترول شهر کوتکی را بروز شنبه بدست گرفتند و اکنون برای تصفیۀ آن کار میکنند.

او گفت تندروان بسیاری از خانه ها را به سنگرهای مستحکم مبدل کرده اند.

طبق گزارش حد اقل ۱۲ تندرو و دو عسکر در جنگ ها برای تسخیر شهر کشته شده اند.

این عملیات بخشی از تهاجم جاری علیۀ شورشیان طالب دران منطقۀ قبایلی در امتداد سرحد افغانستان میباشد.

همچنان بروز شنبه در شمال غرب پاکستان، مقامات میگویند یک راکت مظنون ایالات متحده باعث قتل حد اقل ۱۵ نفر در منطقۀ قبایلی باجور گردیده است.

یک مقام حکومت میگوید این حمله یک خانه را که اظهار عقیده میشود مورد استفادۀ مولوی فقیر یک قوماندان ارشد طالبان بود، هدف قرار داد.

این قوماندان از حمله جان بسلامت برده است.

گمان برده میشود که بعضی از اقارب او و تندروان خارجی در جملۀ مقتولین قرار دارند.

XS
SM
MD
LG