لینک های دسترسی

تغیر ستراتیژی اتحادیۀ اروپا در افغانستان


وزرای خارجۀ کشور های اتحادیۀ اروپایی تعهد نموده اند تا استراتیژی کمک های ملکی شانرا در افغانستان تغیر بدهند. آنها میگویند وضع کشور در حال بدتر شدن میباشد.

آن وزرا، حین ملاقات در لکزمبرگ بروز سه شنبه، وعده نمودند تا مقدار کمک های ملکی را در افغانستان افزایش بدهند.

اتحادیۀ اروپائی قبلاً 1.5 میلیارد دالر را سالانه تحت کمک های غیر نظامی به افغانستان مساعدت میکند. مامورین نگفتند که به چه اندازۀ کمک ها را افزایش میدهند.

یک سند جلسۀ وزرا پیشرفت افغانستان را در اصلاحات سیاسی، حکومتداری و حکومت سازی مورد انتقاد قرار داده بود. آن سند پیشرفت را بسیار بطی و در بعضی مناطق، گفته بود که اصلاً پیشرفت وجود ندارد.

اتحادیۀ اروپایی گفت خواهان حکومتداری بهتر از حکومت آیندۀ افغانستان خواهد شد.

بعد از آنکه دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه آگست بخاطر تقلب گسترده به دور دوم کشانیده شد، آن کشور اکنون برای دور دوم آمادگی میگیرد.

XS
SM
MD
LG