لینک های دسترسی

Breaking News

پاسخ ایران به اداره بین المللی ‏انرژی ذروی


رسانه های دولتی ایران میگویند حکومت ایران یک پاسخ را به توافقنامه مواد سوخت ذروی که بوساطت ملل متحد صورت گرفته به آن سازمان ارائه نموده است.

یک تلویزیون دولتی ایران گفت یک نماینده آنکشور این پاسخ را بروز پنجشنبه به ادارۀ بین المللی انرژی ذروی مستقر در ویانا تسلیم داد.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفت کشورش برای همکاری با قدرت های غربی است، اما جزییات این پاسخ با ادارۀ بین المللی انرژی ذروی تا کنون افشاء نگردیده است.

آقای احمدی نژاد در جریان یک خطابۀ تلویزیونی در شهر شمالشرقی مشهد گفت کشور های غربی از مقابله بسوی همکاری حرکت نموده اند. اما وی اضافه نمود که ایران پروگرام ذروی خود را کنار نخواهد گذاشت.

پیشنهاد ادارۀ بین المللی انرژی ذروی از ایران میخواست که یورانیم خود را برای غنی سازی درجۀ پایین برای استفاده در یک کورۀ تحقیقاتی آنکشور به خارج بفرستد. این پلان به مقصد جلوگیری ایران از غنی سازی یورانیم به نقطه ای در نظری گرفته شده که بتواند برای انکشاف اسلحۀ ذروی بکار برود.

XS
SM
MD
LG