لینک های دسترسی

رد انتقاد ملل متحد از کرزی توسط افغانستان


وزارت خارجۀ افغانستان این تبصره های یک مقام ارشد ملل متحد را دران کشور که به حامد کرزی، رئیس جمهور هشدار داده بود تا با فساد اداری مبارزه کند ورنه کمک بین المللی را از دست میدهد، رد نموده است.

یک بیانیۀ وزارت خارجه که بروز شنبه صادر شد میگوید کای آیده، نمایندۀ خاص ملل متحد برای افغانستان از صلاحیت خود منحیث نمیاندۀ یک سازمان بیطرف بین المللی عدول کرده است.

بروز پنجشنبه، آیده گفت حکومت افغانستان با اجازه دادن به جنگ سالاران و دلالان قدرت که بازی های خودشان را براه اندازند، پشتیبانی و کمک بین المللی را بمخاطره میاندازد.

وزارت خارجۀ افغانستان از حکومت کرزی مدافعه نموده میگوید مبارزه علیۀ فساد اداری را شرط اساسی برای یک افغانستان مسالمت آمیز و باثبات قرار داده است.

آن وزارت گفت تبصره های مشابۀ آیده از جانب سایر جوامع بین المللی در روزهای اخیر تخطی به حاکمیت ملی افغانستان بوده است.

گوردن برون، صدراعظم برتانیه بروز جمعه یکی از قوی ترین هشدارها را به آقای کرزی صادر کرده گفت کمک نظامی برتانیه به توانائی رهبر افغانستان در مبارزه با فساد اداری متکی خواهد بود.

شورای امنیت ملل متحد بروز جمعه از آقای کرزی خواستار شد تا حکومت داری نیک و بهبودی امنیت را ترویج نماید.

بان کی مون، سر منشی ملل متحد بروز جمعه اعلام کرد که صرف ۲۰۰ تن از منسوبین ملل متحد بنا بدلایل امنیتی بطور مؤقتی یا به داخل و یا بخارج نقل مکان داده خواهند شد.

آیده قبلاً گفته بود بیش از ۶۰۰ تن از کارمندان در قبال حملۀ هفتۀ گذشتۀ طالبان بر یک مهمانخانۀ ملل متحد در کابل، انتقال داده خواهند شد.

XS
SM
MD
LG